Start evaluatie bestuurlijke samenwerking met groepsgesprekken raadsleden en colleges

In februari start de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Doel van deze evaluatie is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunt van de evaluatie is het verbeteren en versterken van de samenwerking, om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren.

 

Groepsgesprekken met raadsleden en colleges

In de eerste groepsgesprekken gaat Berenschot met gemeenteraadsleden en met  burgemeesters en wethouders in gesprek over de  samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. De gesprekken vinden plaats in de subregio’s. Wanneer welke gesprekken plaatsvinden, leest u in onderstaande tabellen.

 

Groepsgesprekken raadsleden

Subregio

Gemeenten

Datum

Stedelijk Gebied groep 1

(i.c.m. evaluatie Stedelijk Gebied)

Nuenen, Helmond, Geldrop-Mierlo

15 februari 2017, 19:30-21:30

Stedelijk Gebied groep 2
(i.c.m. evaluatie Stedelijk Gebied)

Oirschot, Best, Son en Breugel

23 februari 2017, 19:30-21:30

Stedelijk Gebied groep 3
(i.c.m. evaluatie Stedelijk Gebied)

Eindhoven, Veldhoven, Waalre

16 maart 2017, 19:30-21:30

De Peel

Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne

13 februari 2017, 16.00–18.30

De Kempen

Bladel, Reusel-de Mierden, Oirschot, Bergeijk, Eersel

16 februari 2017, 20.00–22.30

A2-gemeenten

Cramendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard

22 februari 2017, 19.30–22.00

 

Groepsgesprekken colleges

Subregio

Gemeenten

Datum

Stedelijk Gebied groep 1

Best, Son en Breugel, Eindhoven, Veldhoven

15 februari 2017, 14.30–16.30

Stedelijk Gebied groep 2

Geldrop-Mierlo, Waalre

9 maart 2017, 13.00 - 14.30

Stedelijk Gebied groep 3

Helmond, Nuenen

30 maart 2017, 10.30 - 12.00

De Peel

Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne

15 februari 2017, 12.00–14.00

De Kempen

Bladel, Reusel-de Mierden, Oirschot, Bergeijk, Eersel

30 maart 2017, 15.30–17.30

A2-gemeenten

Cramendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard

23 maart 2017, 15.30 - 17.00


Onderzoeksvragen


Op 14 december heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de definitieve onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven  Voor het onderzoek zijn de volgende hoofd onderzoeksvragen geformuleerd:

·         In hoeverre worden de uitgangspunten (de inhoudelijke ambities) die bij de start van de Metropoolregio Eindhoven zijn geformuleerd waargemaakt? Sluiten deze ambities nog steeds aan bij de behoeften van gemeenten?

·         Hoe functioneert de Metropoolregio Eindhoven als samenwerkingsverband? Is dit (nog steeds) het juiste bestuurlijk arrangement voor de uitdagingen waar we voor staan?

 

Bureau Berenschot


Er is voor gekozen om het onderzoek neer te leggen bij een externe partij. Er is een aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij de keuze is gevallen op bureau Berenschot.

 

Groepsgesprekken en interviews 


Berenschot zal het initiatief nemen tot het organiseren van groepsgesprekken en interviews, met de volgende doelgroepen:

-      Gemeenteraden (inclusief Raadstafel21)
-      Colleges
-      Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven
-      Bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen
-      Externe leden (triple helix) werkplaatsen
-      Stichting Brainport
-      Vertegenwoordigers ambtelijke organisaties gemeenten
-      Vertegenwoordigers ambtelijke organisatie Metropoolregio Eindhoven
-      2 leden Gedeputeerde Staten
-      2 wetenschappers
-      Dijk- en watergraaf van de 2 waterschappen
-      Directeuren van de Metropoolregio Eindhoven en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

 

Planning


In februari, maart en april vinden de gesprekken plaats. Het definitieve rapport zal op 21 juni in het Regionaal Platform worden gepresenteerd en ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Vervolgens zal het worden vrijgegeven aan de gemeenteraden.

 

Meer informatie en vragen


Heeft u vragen over het traject? Of wilt u weten waar de groepsgesprekken plaatsvinden? Neem dan contact op met Laurens Vellekoop van bureau Berenschot: ....

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn