Samen werken aan een complete woonregio

Het Regionaal Platform van 29 juni jl. heeft het procesvoorstel voor het vervolg van de Werkplaats Wonen vastgesteld. Het platform heeft daarbij enkele kanttekeningen geplaatst over onder andere de lokale behoefte, de belangrijke rol van de subregio en de individuele gemeenteraden en de status van de Regionale Woonadviesraad en het oorspronkelijke advies. Met nadrukkelijke aandacht voor deze kanttekeningen gaat de werkplaats het voorstel samen met colleges, raadsleden, ambtenaren, Provincie, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen uitwerken. Samen werken we aan een complete woonregio!


Lees voor de drie hoofdlijnen van het vervolg en de gemaakte kanttekeningen door het Regionaal Platform het complete verslag.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn