Samen optrekken in proces Omgevingswet

Regionale bijeenkomst projectleiders Omgevingswet

 

Op 5 juli jl. vond er een bijeenkomst plaats voor gemeentelijke projectleiders Omgevingswet.  Tijdens de bijeenkomst zijn kennis en ervaring op het gebied van de Omgevingswet uitgewisseld, en is gesproken over de behoefte om in dit traject samen op te trekken. De projectleiders hebben aangegeven meerwaarde te zien in een vorm van overleg waarbij de frequentie 2 à 3 maal per jaar in deze fase als nuttig wordt gezien.

 

 

foto's bijeenkomst 5 juli 200x400De bijeenkomst is georganiseerd op initiatief van de gemeenten Oirschot, Deurne, Helmond en Eindhoven en werd ondersteund door de Metropoolregio Eindhoven en de ODZOB. Ook de GGD, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de beide waterschappen hebben zich bij dit initiatief aangesloten.  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven onderkent de omvang en reikwijdte van het transitieproces met betrekking tot de Omgevingswet. Daarom stellen we het thema Omgevingswet centraal tijdens het Regionaal Platform van 19 oktober a.s. In deze bijeenkomst worden verschillende facetten van de wet belicht, ervaringen van gemeenten uitgewisseld en gepolst wat de behoefte is van bestuurders aan een collectief leerproces.   

 

De Omgevingswet treedt naar verwachting  in 2019 in werking. Deze nieuwe wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimtelijke projecten waardoor  het makkelijker wordt om ruimtelijke projecten te starten. Met minder en overzichtelijke regels en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Dit vraagt van gemeenten een vernieuwende en integrale werkwijze met betrekking tot ruimtelijke planvorming en procedures. Gemeenten moeten daarbij onder meer ook zorgen voor brede participatie vanuit de samenleving.

 

Voor meer informatie:

Chantal van den Eijnden

...

t. 040 2594682

m. 06 42480052

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn