RUP 2018 is klaar!

Op 4 december jl heeft het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie het Regionaal UitvoeringsProgramma Zuidoost Brabant 2018 (RUP) goedgekeurd en vastgesteld. En op woensdag 13 december is het RUP 2018 tijdens de ontwikkeldag aangeboden aan gedeputeerde Van der Maat. Het is nu aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant om het RUP 2018 definitief vast te stellen en tot subsidieverlening over te gaan.

 

Projecten die in het RUP zijn opgenomen, komen in aanmerking voor subsidie vanuit de provincie Noord-Brabant. In het RUP 2018 zijn 56 projecten opgenomen die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze regio. Zo worden in alle 21 gemeenten komend jaar weer projecten gedraaid op scholen waarbij scholieren een verkeersexamen moeten afleggen. En wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van fietspaden, het aanleggen van busbanen en herinrichten van wegen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

 

In totaal is er voor 6,27 mio aan projecten opgenomen in de RUP 2018, voor infrastructurele maatregelen is 5,11 mio en voor mensgerichte maatregelen is 1,16 mio. Het subsidiepercentage voor mensgerichte maatregelen bedraagt maximaal 80% en voor infrastructurele maatregelen maximaal 50%.

 

Het RUP 2018 is het resultaat van een intensieve en gedegen voorbereiding en discussie met de ambtenaren uit de regio en van de provincie. De opgenomen projecten passen binnen het provinciale en regionale beleid. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ongeveer € 3,48 miljoen. Dit blijft binnen het bedrag dat de provincie voor onze regio beschikbaar heeft gesteld, dus met het besluit van het Portefeuillehoudersoverleg is het verkrijgen van subsidie nagenoeg zeker. In het voorjaar van 2018 worden de definitieve subsidiebeschikkingen van de provincie Noord-Brabant verwacht.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn