Regionale overeenstemming over de Bereikbaarheidsagenda 2016 – 2030: mobiel door slimme keuzes!

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Dit is de Bereikbaarheidsagenda “Brainport Duurzaam Slim Verbonden”, een strategie met een breed pakket maatregelen en plannen van én voor de hele regio tot 2030.

 

Op 23 juni 2016 hebben de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel het Bereikbaarheidsakkoord getekend. Hiermee is er regionale afstemming over deze ambitie en aanpak van mobiliteit en leefbaarheid in de regio. Aan de 22 gemeenteraden wordt na de zomer om bekrachtiging gevraagd van de aanpak en het samenhangende maatregelenpakket van de Bereikbaarheidsagenda.

 

Samen aan de slag voor Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden

Het pakket maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda moet de knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant oplossen én tegelijk de regionale ambities versterken voor een innovatieve economie, een leefbare en gezonde omgeving, een samenbindende maatschappij en intensieve regionale samenwerking.

 

De focus bij het pakket maatregelen ligt op de belangrijkste regionale samenhang (relaties) in de dagelijkse mobiliteit. Daarbij wordt ingezet op smart mobility en co-modaliteit, met een verbetering van fiets- en openbaar vervoervoorzieningen en het afwikkelen van regionaal autoverkeer via de hoofdwegen. Dit doen we samen, slim en robuust. Per regionale relatie wordt een samenhangend pakket van maatregelen voorgesteld. Met de provincie Noord-Brabant en maatschappelijke partijen wil de regio afspraken maken over de programmering, uitwerking en financiering van onze ambities en opgaven.

 

Co-modaal? Keuzemogelijkheden voor reizigers

We zetten hierbij in op een zogenaamd ‘co-modaal’ mobiliteitssysteem. Dat is een slim en innovatief systeem waarin de keuzemogelijkheden van de gebruiker centraal staan. De reiziger moet makkelijk kunnen kiezen uit verschillende vervoersmogelijkheden in het regionale netwerk: fiets, openbaar vervoer, auto. Om dit te realiseren zijn goede overstappunten nodig op strategische plaatsen in de regio.

 

Smart mobility? Slim op reis

De landingsplaats Brainport Bereikbaar moet ervoor zorgen dat er een “living lab” voor smart mobility in de regio ontstaat. Dankzij de landingsplaats kunnen initiatiefnemers en gebruikers elkaar ontmoeten en komen initiatieven van de grond. Daarnaast draagt de landingsplaats er toe bij dat de juiste voorwaarden gecreëerd worden bij de overheden en bedrijven, zodat initiatieven ook echt uitgerold worden. Bij de landingsplaats gaat niet het om praten over Smart Mobility, maar het daadwerkelijk uitvoeren in de praktijk waarbij de gebruiker centraal staat. Ook kennisinstellingen en het bedrijfsleven doen mee, onder andere door samen met de overheid experimenten voor slimme vormen van mobiliteit op te zetten. Dat laatste willen we vooral ‘slim’ gaan doen, want dat past bij het DNA van de regio Zuidoost-Brabant.

 

Samen

De 21 regiogemeenten hebben samen met de gemeente Veghel en een groot aantal samenwerkingspartners de Bereikbaarheidsagenda opgesteld. Zuidoost-Brabant is namelijk een gebied met een grote samenhang. De hele regio is bekeken en er zijn samenhangende maatregelpakketten voor de komende 15 jaar samengesteld. Elk van de partners draagt straks op zijn eigen manier bij aan de uitvoering van deze agenda.

 

Directe aanleiding

Eind 2015 is het Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland opgesteld voor de succesvolle lobby naar het Rijk om financiële middelen te behouden voor de regio. Het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland is opgesteld ter uitvoering van de acties in het bidbook en bevat acht deelopgaven. Eén van de opgaven is het sluiten van een Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. De gemeenten hebben dit voortvarend opgepakt, en er is nu een breed gedragen regionale mobiliteit strategie opgesteld voor het realiseren van de ambities in de gehele regio.

 

De bijbehorende stukken zijn te lezen en downloaden uit de mediabibliotheek, onder thema's en het onderwerp Mobiliteit en Innovatie.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn