Regionale Ontwikkeldagen in Zuidoost-Brabant

In juni 2017 vindt er in elke Brabantse regio een integrale bestuurlijke bijeenkomst plaats voor de portefeuillehouders van Ruimtelijke Ontwikkeling en van Mobiliteit van alle gemeenten en de provincie. De regionale ontwikkeldag. In de Metropoolregio Eindhoven is er al in hoge mate een integrale agenda, zie de Integrale Strategie Ruimte.

 

Hoe gaan we dat doen?

Tijdens de regionale ontwikkeldagen gaat het om afspraken maken over gezamenlijke lobbyactiviteiten, onderzoeken of pilots / experimenten, dan wel over investeren in maatregelen. Op termijn vervangt dit de huidige werkwijze van de separate RRO en GGA overleggen. RRO wordt nu voor Ruimte opgetuigd en de GGA staat voor gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer.

Het gaat erom dat we het wij-zij gevoel doorbreken en dat we meer samen optrekken en de opgaven samen ter hand nemen.

 

De ontwikkeldagen in relatie tot regionale versnellingsafspraken en omgevingsvisie

Gedeputeerde Staten hebben in drie regio’s inmiddels versnellingsafspraken gemaakt als aanvulling op bestaande samenwerkingsafspraken. Ook deze afspraken zijn bedoeld om samen op zoek te gaan naar een handige manier om het goede gesprek te voeren en brede afwegingen/besluiten te nemen.

In het kader van de omgevingswet en de omgevingsvisie denken we na over een nieuwe stip voor 2040. Daar hoort ook een andere manier van werken bij.

 

Regionale Ontwikkeldag Zuidoost-Brabant: 12 juni 2017

In de middag van maandag 12 juni 2017 komen de gedeputeerden van der Maat en van Merrienboer naar onze regio. Om het samen met de bestuurders Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit tijdens de Regionale Ontwikkeldag Zuidoost-Brabant afspraken te maken. Het gaat om afspraken die veelal al in de pijplijn zitten, aanvullend op bestaande samenwerkingstrajecten. De afspraken komen voort uit de opgaven die onder de domeinen Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling zijn of worden opgepakt.

Nieuw hieraan is dat we de te maken afspraken, die voorheen versnipperd over het jaar werden gemaakt, nu op één moment bundelen.

 

20170523 plaatje bij nieuwsbericht Pieter over ontwikkeldagen

 

 

Als we dit eerste blok hebben gehad, pakken we in het tweede blok een aantal complexe vraagstukken bij de kop om hier gezamenlijk een nieuwe koers voor te ontwikkelen. We gaan dan in kleine setting met elkaar aan de slag in de vorm van werkateliers.

 

 

 

 

Zowel voor de provincie als voor onze gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is dit nieuw. Dus het is ook een beetje pionieren, op weg naar een nieuwe bestuurspraktijk.

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joan van Dijk,
telefoon: 040 259 45 67, email ...

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn