Regionale begrippenlijst Wonen 2018 vastgesteld

Door de 21 gemeenten binnen de Metropoolregio Eindhoven worden afspraken gemaakt over de regionale, subregionale of lokale woningmarkt. Een voorbeeld hiervan is de Regionale Begrippenlijst Wonen 2018  die op woensdag 13 december 2017 is vastgesteld tijdens het Regionaal Ruimtelijk Overleg Zuidoost-Brabant (RRO).

In deze Regionale Begrippenlijst Wonen staan de definities van die begrippen die nodig zijn om die afspraken af te bakenen en/of toe te lichten. De definities zijn veelal afkomstig van wetten, beleid en recente onderzoeken: onder andere de Woningwet, de BAG en de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose. De Regionale Begrippenlijst wordt jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling voorgelegd aan het RRO Zuidoost-Brabant.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn