Regionaal woonwensenonderzoek van start

Op maandag 18 september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonwensenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om de woonbehoeften en –wensen van de inwoners in Zuidoost-Brabant zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden. De laatste keer was in 2014.

 

Voor het onderzoek is een steekproef getrokken onder inwoners van alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. In totaal worden half september ruim 50.000 personen voor het onderzoek uitgenodigd. De vragen gaan over verhuisgedrag (in het verleden en in de toekomst), woonwensen en de woonomgeving. Voor de gemeentebesturen is het onderzoek van belang om de woningvoorraad zo goed mogelijk op woonwensen van de inwoners te kunnen aansluiten. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 gepresenteerd.  

 

Hebt u een uitnodigingsbrief ontvangen?

 

Start hier met invullen van de vragenlijst

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn