Regionaal Platform: Samen werken aan meer vaart in de woningbouw

Als voorzitter van de Werkplaats Wonen heet Frans Stienen alle aanwezigen van harte welkom. In deze deelsessie van het Regionaal Platform zijn we met bestuurders in onze regio in debat gegaan over de vraag “wat is nodig om meer vaart te krijgen in de woningbouw in de regio?” Dezelfde discussie is twee weken geleden gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende woningmarktpartijen in de regio. Samen werken aan meer vaart in de woningbouw

 

De woningmarkt trekt weer aan. Vooral in de bestaande voorraad is de dynamiek weer groot. Langzamerhand tekent zich nu ook een wat positiever beeld af in de nieuwbouw. Brabant-breed gemeten is er echter nog geen sprake van een stabiele opwaartse lijn en worden de benodigde woningbouwaantallen vooralsnog niet gehaald. Er is sprake van herstel, maar nog wel met de handrem erop. Hoe kan dat? Vraag genoeg en plannen genoeg, toch? Maar nu de vaart er nog in!!

                                                
Inleiding: “Geen kwantiteit zonder kwaliteit”

Niek Bargeman, senior adviseur bevolking en wonen van de provincie Noord-Brabant leidt in. Hij houdt ons een spiegel voor: waarom wil het volgens hem nog niet zo vlotten met de woningbouw. Niek gaat in een korte presentatie in op oorzaken, opgaven en oplossingsrichtingen en biedt een aantal handvatten voor het debat. Zijn presentatie is bijgevoegd. Die is grotendeels gebaseerd op de provinciale rapportage ‘Wat beweegt de woningmarkt in Brabant?’. In deze rapportage is de nodige informatie te vinden over actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt. Ook in de 'Monitor bevolking en wonen' is meer informatie te vinden over de voortgang van de woningbouw in de provincie en specifiek Zuidoost-Brabant.

 

2016-12-14-PHOTO-00000075Presentatie Niek Bargeman

 

Discussie: “Probeer als overheid niet alles dicht te regelen”

Woningcorporaties worden door de Woningwet 2015 beperkt in het realiseren van goedkope koopwoningen. Daardoor worden er waarschijnlijk op dit moment ook minder goedkope koopwoningen gerealiseerd. Daarbij komt dat veel van de huidige woningbouwprojecten binnenstedelijk moeten worden gerealiseerd. Dat is toch moeilijker en kost meer tijd dan bouwen in het weiland.

 

Volgens de aanwezigen zijn er wel voldoende initiatieven voor woningbouwprojecten. Maar hoe krijgen we het motortje weer in beweging? Woningbouwprojecten duren vaak lang. Dat komt onder andere doordat (bestemmings)plannen soms helemaal zijn dichtgeregeld. Bestuurders zouden zich meer moeten bemoeien met concrete knelpunten in die plannen en knopen moeten doorhakken. Taak voor bestuurders is ambtenaren daarin mee te nemen. Belangrijke vraag die we ons daarbij dienen te stellen is of het nog wel een taak van de overheid is om te bedenken hoe woningbouwprojecten er uit zien? De aanwezigen delen de mening dat wij als overheid zelf niet meer te veel moeten willen regelen. Maar kunnen wij dat loslaten? Het besef dat de markt echt niet gaat bouwen voor leegstand helpt daar misschien bij.

 

De groei van het aantal huishoudens zit alleen in eenpersoonshuishoudens. Wat willen zij voor woning? De aanwezigen constateren dat een eenpersoonshuishouden op bijvoorbeeld Strijp-S hele andere wensen heeft dan een eenpersoonshuishouden in bijvoorbeeld Reusel. Ook de senior van nu is niet hetzelfde dan die van 10 jaar geleden. Dat zijn belangrijke uitgangspunten voor het debat dat we gaan voeren.

 

De constatering van de aanwezige bestuurders is dat we te veel  bezig zijn met aantallen. Gemeenten hebben het gevoel dat die discussie door de provincie wordt gestimuleerd. Terwijl de provincie met die aantallen gemeenten alleen een realistisch referentiekader wil bieden. Alle partijen zijn het eens dat de discussie veel meer over kwaliteit moet gaan. Maar wat is dat? Er moet in ieder geval gebouwd worden in overeenstemming met de vraag van de markt.

 

Wie neemt het voortouw daarin? In ieder geval gaat het Platform Wonen aan de slag met een aantal vertegenwoordigers van verschillende woningmarktpartijen om een aantal concrete woningbouwprojecten onder de loep te nemen. Waarom lopen die projecten wel/niet? Op welke punten zitten we elkaar in de weg? Daarnaast kan er nog steeds een beroep worden gedaan op een versnellingsteam vanuit het Rijk. Ook kijken we naar wat leegstaand en leegkomend vastgoed kan betekenen voor het voldoen aan de woningvraag.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Hensen, email: ....

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn