Regionaal Platform: Ruimte voor energie

In de deelsessie ‘Ruimte voor energie’ is de studie ‘Ruimtelijke impact van duurzame energievoorzieningen in Zuidoost-Brabant’ gepresenteerd. Deze studie brengt de ruimtelijke mogelijkheden in beeld voor zonne- en windenergie, energie uit biomassa en geothermie. Bekijk hier het rapport 'Ruimtelijke impact van duurzame energievoorzieningen in Zuidoost-Brabant'.

 

Vervolgens zijn Paul van Liempd, bestuurlijk trekker Gesprekstafel Duurzaamheid en Mathijs Kuijken, bestuurlijk trekker Werkplaats Strategie Ruimte met bestuurders in gesprek gegaan. Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn. Vragen dit tijdens dit gesprek aan bod kwamen zijn: Hoeveel ruimte hebben we nodig om energieneutraal te zijn? Welke technieken gaan we inzetten en hoeveel energie moeten we eigenlijk opwekken om dit doel te behalen? En als laatste hoe gaan wij samen met de provincie de uitdaging oppakken om de eerste energieneutrale regio van Nederland te worden?

 

IMG_0554Paul van Liempd en Mathijs Kuijken in gesprek

 

 

Proces ‘Ruimte voor Energie’


Paul van Liempd (wethouder gemeente Waalre en bestuurlijk trekker voor de regionale Gesprekstafel Duurzaamheid) en Mathijs Kuijken (wethouder gemeente Bergeijk en bestuurlijk trekker voor de Regionale Ruimtelijke Strategie), trekken samen op om de duurzame energieopgave voor onze regio op de kaart te zetten.

 

“De vraag is niet of we duurzame energie moeten opwekken, maar waar.” - Paul van Liempd

 

Op weg naar één kaart


Van december 2016 tot en met april 2017 wordt met alle belangrijke stakeholders toegewerkt naar een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag op het gebied van zonne-energie, wind, biomassa en geothermie voor onze regio in beeld zijn gebracht. De kaart wordt onderdeel van de Regionale Ruimtelijke Strategie die medio 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

“De provincie heeft ons uitgedaagd om als toptechnologieregio ook als eerste regio energieneutraal te worden. Dit is een uitdaging die wij zeker kunnen realiseren als we kijken naar onze verbindingskracht, doorzettingsvermogen en kennis en innovatie. We moeten kunnen experimenteren en creëren.” – Mathijs Kuijken

Eerste bijeenkomst

Op 9 december vond de kick-off ‘Ruimte voor Energie’ plaats. Het magazine ‘Ruimte voor Energie’ #1 biedt een verslag van deze dag en een doorkijk naar het vervolgproces.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berry de Jong, e-mail: ... of kijk op www.metropoolregioeindhoven.nl/ruimtevoorenergie.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn