Regionaal Platform: Metropoolregio Eindhoven Verbonden

Tijdens het Regionaal Platform werd het initiatief Metropoolregio Eindhoven Verbonden gepresenteerd. In de regio heeft in de afgelopen jaren een sterk verglazing van breedbandige netwerken plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleidt tot een sterke uitgangspositie. Ook voor de toekomst blijft het van belang om deze cruciale infrastructuur verder te versterken.

 

Gestart werd met een korte sessie met interactieve vragen waarin de gemeenten bevraagd werden op het belang en rol die zij zien in het regionaal oppakken van dit vraagstuk. Gemeenten gaven hierbij aan dat het thema breedbandontwikkeling veelal op de bestuurlijke agenda staat en dat zij een belangrijke rol voor zich zien om partijen hieromtrent bij elkaar te brengen en de aanleg van glasvezelnetwerken pro-actief te willen stimuleren.

 

Aansluitend hierop geeft Staf Depla een doorkijk naar de volgende stap. Om de penetratiegraad van netwerken in de regio te versterken is het van belang om de vele aanwezige netwerken in onze regio nog slimmer te verbinden en daar waar nodig toevoegingen te doen.

 

Vervolgens werd ingegaan op het project voorstel Metropoolregio verbonden toegelicht door Erik Rickelman van Breedband Regio Eindhoven. Sinds 2003 wordt in de regio al samengewerkt op het gebied van breedbandontwikkelingen. Gestart met bundelen van gezamenlijke vraag en vervolgens met het besluit een eigen breedband ring aan te leggen.  Inzet is om in deze fase een verbonden breedbandnetwerk  te realiseren waarmee alle gemeenten en maatschappelijke dienstverleners in de Metropoolregio met elkaar verbonden zijn. Hierdoor wordt het mogelijk voor de bewoners in onze regio om een “maatschappelijke” aansluiting  te krijgen als nutsvoorziening.

 

Jos van Bree sluit hier op aan in zijn toelichting vanuit het belang en rol van gemeenten. Recentelijk is met de raad in Helmond de afspraak gemaakt om als gemeente meer regie en versnelling te krijgen. Als basisvoorwaarde is het nu van belang om inzicht te krijgen in de lokale situatie van glasvezelinfrastructuur. Het traject Metropoolregio Verbonden biedt ondersteuning in deze opgave en helpt ons om te komen tot een verbonden glasvezelinfrastructuur in de gemeenten.

 

Afgesloten wordt met de vraag om actief deel te gaan nemen aan het project. Om een eerste inventarisatie in de gemeenten, een uitwerking van opzet voor een Breedband Ring Metropoolregio en een actieprogramma tot realisatie mogelijk te maken wordt per gemeente een bijdrage van € 6000,- gevraagd.  Hiermee wordt een vliegwiel gecreëerd voor het aanvragen van aanvullende subsidies. Per mail wordt door de stuurgroep Metropoolregio Verbonden de vraag aan de gemeenten voorgelegd.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn