Regionaal Platform: Living labs in de regio

Leo Dubbeldam, directeur van Brabant Advies en secretaris van SER Brabant, ging tijdens het Regionaal Platform in op het Visiedocument ‘Nxt Stps’, dat is geschreven als input voor het nieuwe innovatiebeleid van de provincie. Hiervoor halen ze ook graag input uit onze regio op. Geconcludeerd wordt dat de wereld is veranderd: en dat innovatie verandert. We zien nieuwe verdienmodellen en nieuwe platformen die steeds meer lokaal georganiseerd zijn. Innovatie vindt buiten de muren van instituties plaats, in de stad, met een netwerkende overheid: living labs in plaats van gesloten corporate R&D labs. Van Brabant vergt dit een open innovatielandschap en meer samenwerking in de ‘quadruple helix’ (overheid, kennisinstellingen, bedrijven en burgers). Bekijk hier de presentatie van Leo Dubbeldam.

 

IMG_0548Presentatie Leo Dubbeldam

 

Living labs zichtbaar maken

 

Vervolgens vertelt Cees Jan Pen, lector bij Fontys Hogescholen en tevens lid van de Werkplaatsen Strategie Ruimte en Bedrijventerreinen & Detailhandel, over het initiatief dat in de regio is gestart om living labs meer zichtbaar te maken. Hij concludeert dat er inmiddels een wildgroei is aan campussen, innovatievalleys, hotspots en hubs. Echte innovatieclusters zijn daarvan de dupe en we zullen als regio daarom moeten doorpakken met innovatie. Op initiatief van de C4 gemeenten is in de regio een werkgroep ingericht voor het thema living labs, bestaande uit Brainport Development, Fontys, TU/e, Metropoolregio Eindhoven, Sports and Technology, Automotive NL en de gemeenten Eindhoven en Helmond. Vanuit deze werkgroep gaat Fontys, in samenwerking met de TU/e, aan de slag met een definiëring/afbakening van living labs en een totaaloverzicht van innovatieve projecten voor de Brainportregio. Daarnaast wordt het initiatief genomen voor een ‘slimme’ communicatiestrategie en wordt inzicht gegeven in best practices. Ook kan het onderzoek input opleveren voor de Actieagenda Brainport en voor het Provinciaal innovatiebeleid. Onder leiding van Ria Waarle gaan studenten Frans en Tristan hier de komende maanden mee aan de slag. Bekijk hier de presentatie van Cees Jan Pen.

 

IMG_0549Presentatie Cees Jan Pen

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Marcus, email: ...

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn