Regionaal Platform: Jacques Wallage over de toekomst van gemeentelijke samenwerking

Jacques Wallage neemt ons mee in een enthousiast betoog over de toekomst van de gemeentelijke samenwerking. Hij spreekt vanuit zijn eigen ervaringen als voormalig burgemeester van Groningen en voormalig voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Wallage ziet dat we werken vanuit de politiek-juridische eenheid van gemeenten, maar dat de mobiliteit van burgers daar inmiddels dwars doorheen gaat. Burgers zijn steeds meer autonoom en leven in horizontale verbanden. Voor inwoners bestaan gemeentegrenzen niet; deze zijn niet relevant. Inwoners bewegen zich moeiteloos over verschillende schaalniveaus. Je hebt niet de banden met je gemeente, maar met je straat, met je voetbalclub. Wallage ziet dat de schaal waarop gemeenten opereren en hun taken eigenlijk uit elkaar zijn gegroeid.

 

In de regio Groningen-Assen is er een heel effectieve samenwerking van wethouders, over provinciegrenzen heen. Dit is heel pragmatisch ingestoken, vanuit de taak, niet de structuur. Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor onze regio? De belangrijke vraag die volgens Wallage gesteld moet worden wie er eigenlijk belang heeft bij welke samenwerking. Je zou eigenlijk ook moeten bespreken wat je niet wilt delen en wees eerlijk naar elkaar toe. En stel niet de structuur voorop, maar denk vanuit de opgave. Spreek ook heel duidelijk af wat je verwacht van een samenwerking. De meerwaarde ontstaat als je een gemeenschappelijk verhaal hebt. Pak de punten op waar je goed op samenwerkt, dit kan de basis zijn voor de rest. Gesprek en dialoog zijn net zo belangrijk als het product: ga het gesprek aan over de resultaten die je hebt bereikt, en waar je als gemeente belang bij hebt. Tenslotte wil hij meegeven dat hij als buitenstaander in deze regio juist veel dynamiek ziet, die in zijn ogen goud waard is; dit moeten we koesteren.

 

Jacques Wallage verwees naar het rapport ‘Het einde van het blauwdruk-denken’, van de Raad voor het openbaar bestuur, lees hier dat rapport.

 

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn