Regionaal Platform: Arbeidsmarkt 2.0, 'the times they are a-changin'

Tijdens het Regionaal Platform werd tijdens een van de deelsessies het thema arbeidsmarkt 2.0 besproken. De arbeidsmarkt heeft de wind in de zeilen. Eindelijk na 7 magere jaren groeit het aantal vacatures. Komend jaar zelfs explosief met 50.000 vacatures en over een breed front dalende werkloosheid. Zelfs in de traditioneel “slechte” maand november. Iedereen is aan “The Sunny side of the Street”.

 

Knelpunten korte termijn

Dat beeld is onvolledig stelde Jos van Bree tijdens de deelsessie Arbeidsmarkt 2.0. Er zijn ook nu knelpunten op de korte en zeker op de middellange termijn. Op korte termijn blijft de werkloosheid onder jongeren hoog, rond de 10 %. Maar minstens zo’n groot probleem is het aantal mensen boven de 50 jaar dat niet meer aan de slag komt. In totaal 50 % van alle WW’ers eind november, dat zijn er 9.500, tel daar nog eens de bijstandsgerechtigden op en het gaat over 20.000 mensen, vaak kostwinner. Bekijk hier de presentatie van Jos van Bree.

 

IMG_0314Presentatie Jos van Bree en Paul van Leeuwen

 

 

Veranderingen op middellange termijn


Niet alleen de korte termijn vraagt onze aandacht, maar ook op de middellange termijn zijn de veranderingen gigantisch. De echte vergrijzinggolf komt er nog aan. Kijk je naar alle banen dan is 13,3 % van de mensen die er werken 55 jaar of ouder, bij sommige sectoren zoals overheid, onderwijs en overige industrie bijna 20 %.

Wie gaat die mensen opvolgen? Het is niet vreemd dat de OESO in Duitsland (en waarschijnlijk dus ook in Nederland) in 2030 een tekort aan mensen van 23 % voorspelt.

Gelijktijdig gaat er toch werk verloren door Robotisering en Digitalisering? Over de mate waarin is echt nader onderzoek nodig. Vaak volgen wij Amerikaanse modellen die over een ander type economie gaan.

De werkplaats Arbeidsmarkt wil in 2017 bij dit thema stil staan en samen met de regiobestuurders kijken wat voor interventies en opties wij hebben bij de verschillende economische scenario’s.

 

Transitionele Arbeidsmarkt

De meest fundamentele verandering is de komst van de Transitionele Arbeidsmarkt.

Een baan voor het leven is straks een uitzondering en mensen worden in hun leven geconfronteerd met steeds meer transities. Van werk naar school of naar gezin of naar werkloosheid. Je ziet de ontwikkeling nu al in de industrie maar deze ontwikkeling zal zich ook naar andere sectoren verbreden.

 

Transitionele arbeidsmarkt 

Transitionele arbeidsmarkt

 

Dat brengt twee uitdagingen voor de overheid mee:

1.     Hoe faciliteren wij onze burgers in een wereld waar ze steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen carrière moeten nemen

2.    Er zullen andere vormen van samenwerking (governance) nodig zijn om dat te faciliteren. De geïnstitutionaliseerde wereld met CAO’s, sectoren, arbeidsbureau’s en vaste banen gaat verdwijnen. Hoe gaan wij dan straks afspraken maken

 

ontwikkeling arbeidsmarkt

Ontwikkeling arbeidsmarkt

 

Kortom, voldoende thema’s om ons het komende jaar in de werkplaats arbeidsmarkt mee bezig te houden

 

 

Eerste Werkplaats in 2017

De eerste werkplaats in 2017 gaat over de onderkant van de arbeidsmarkt en onze inzet als overheid. Met extra aandacht voor 50 plussers. Deze bijeenkomst is voor gemeentebestuurders, ondernemers en mensen uit de 50 plus groep zonder werk.   

 

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Leeuwen, email: ....

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn