Regionaal Platform 12 april 2017: Economische clusters

Hoe kunnen wij u als bestuurders tools bieden om ondernemers in gemeenten aan te laten sluiten bij de economische clusters in onze regio? Deze vraag stond centraal tijdens het Regionaal Platform in de werksessie economische clusters. Staf Depla gaf de aftrap door aan te geven dat clusters voor onze regio een belangrijke drager zijn voor innovatie en verdienvermogen. Vraag die centraal staat, welke rol spelen gemeenten in regionale clusterontwikkeling?

 

Jasmijn Rompa van Brainport Development geeft vervolgens inzicht in het Economische clustersEconomische clustersclusterbeleid en ontwikkelingen in de regio. Zij geeft aan dat clusterbeleid veel definities kent. Het gaat hierbij om ondernemers die inhoudelijk raakvlakken hebben, die de energie en belang zien om elkaar te versterken. Vaak ontstaan clusters dan ook organisch en de clusters verschillen in grootte, business, en ontwikkelfases. Gemiddeld bestaat een cluster uit 15-20 partijen. Haar conclusie bij clusters is dan ook dat het initiatief bij bedrijven zelf moet liggen, dat logische partijen bij elkaar gebracht moeten worden en dat het ontwikkeltijd nodig heeft.

Maar wat kunnen gemeenten nu met clusterontwikkelingen?


Download hier de presentatie van Jasmijn Rompa.

 

Deze vraag wordt o.a. toegelicht door Maikel Gijzen die een clusteronderzoek heeft uitgevoerd voor de Gemeente Gemert-Bakel. In eerste instantie is zijn Maikel GijzenPresentatie Maikel Gijzenboodschap om als gemeente goed kennis te nemen van de aanwezige bedrijven en hier actief accountmanagement op te voeren. In ieder gemeente zijn “latente” clusters aanwezig, het is de kunst deze beet te pakken en vooral ook te verbinden met grote regionale verbanden.

 

 

 

Download hier de presentatie van Maikel Gijzen.

 

Vervolgens gaat Ivo Ploegsma in op het Food Tech Park Brainport, een cluster dat enkele jaren sterk in ontwikkeling is met als focus voedselverwerking. Belangrijke werkwijze van het cluster is partners toegang te geven naar kennis, partners/kennissen en kapitaal. Hierdoor wordt een cluster waardevol en zijn partijen bereid te investeren en te betalen voor gebruik van faciliteiten en gebouwen. De stelling van Ivo is dan ook dat een cluster zichzelf moeten kunnen bedruipen. Daarnaast geeft hij nog mee dat niet ieder dorp/gemeente zijn eigen clusters hoeft te hebben. Kijk wel naar lokale krachten maar verbind deze vooral met het grotere geheel, kritisch volume van clusters is essentieel.

 

Download hier de presentatie van Ivo Ploegsma.

 

Na een korte kennisquiz over clusters sluit Staf Depla de clustersessie af met de stelling, dit alles horende welke rol kunnen gemeenten spelen in de ontwikkeling van clusters? Belangrijke conclusie is dat gemeenten een basistaak hebben in het kennen van hun bedrijven. Daarnaast is het ook van belang om visies van gemeenten en bedrijven rondom clusters te koppelen. En tenslotte maak vooral gebruik van kennis en mogelijkheden die er liggen in de regio en koppel bedrijven hieraan, zoals via netwerken van o.a. ondernemersverenigingen, Brainport Development en de Metropoolregio Eindhoven.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn