Raadsleden en integrale ruimtelijke strategie

Met de Raadstafel21 is gesproken over het opstellen van de integrale ruimtelijke strategie. De Raadstafel21 heeft aandacht gevraagd voor het betrekken van raadsleden. Daarom worden in juli vier bijeenkomsten voor raadsleden in sub regionaal verband georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de raadsleden informatie over de huidige stand van zaken, en kunnen ze een eerste reactie geven op de kaartlagen.

 

De vier bijeenkomsten zijn:

•             6 juli om 20.00 uur bij gemeenten Stedelijk Gebied

•             7 juli om 19.30 uur bij de A2 gemeenten

•             13 juli om 20.00 uur bij de Peelgemeenten

•             18 juli om 20.00 uur bij de Kempen gemeenten

Lees hier de uitnodiging.

 

Verder na de zomer

Na de zomer kunnen de gemeenteraden oriënterend over de integrale ruimtelijke strategie spreken. Op dat moment is er namelijk invloed op de inhoud van de Strategie Ruimte mogelijk. Wanneer de input van gemeenteraden en maatschappelijke partijen is verwerkt, volgt het vaststellingstraject. Aan de gemeenteraden wordt dan gevraagd om te besluiten of zij zich conformeren aan de integrale ruimtelijk strategie bij het opstellen van ruimtelijke visies en / of plannen.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn