Raadsinformatiebrief planning Integrale Strategie Ruimte

Op initiatief van de ambtelijke werkgroep Ruimte is begin november een raadsinformatiebrief opgesteld over de Integrale Strategie Ruimte en dan vooral de planning. De pen is gehanteerd door Martijn Groenestein van de gemeente Oirschot. De raadsinformatiebrief is aan de gemeenteambtenaren (en waterschap en provincie) beschikbaar gesteld om collega’s, raad en bestuurder te informeren over de voortgang. Lees de raadsinformatiebrief.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn