Provincie Noord-Brabant en Metropoolregio Eindhoven maken afspraken over belangrijke thema’s

Op dinsdag 6 december vond in het Gemeentemuseum in Helmond in een goede sfeer een bestuurlijk gesprek plaats tussen het college van Gedeputeerde Staten en bestuurders van de Metropoolregio Eindhoven en de Stichting Brainport. De partijen hebben afspraken gemaakt over een aantal belangrijke thema’s. In de komende periode ligt de focus op deze onderwerpen.

 

Nationale Actieagenda Brainport


Gezamenlijk wordt een Nationale Actieagenda Brainport opgesteld die input vormt voor het nieuwe regeerakkoord en gereed is voor de aankomende verkiezingen. Het doel van deze agenda is om de Brainport economie een nog grotere bijdrage te laten leveren aan de Nationale economie. Dit bereiken we ook door een aantal opgaven uit de regionale Brainport Next Generation Agenda te kiezen en die versneld uit te voeren. Daarbij is het belangrijk dat samen met regionale, nationale, maar zeker ook met Europese overheden bijdragen worden georganiseerd voor de sterke innovatieve clusters, zoals high tech systems, fotonica en mobility. In het 1e kwartaal 2017 wordt dit opgepakt.

 

 

Gesprek GS en Metropoolregio

 

 

Hoogwaardige Economische Toplocaties


Er wordt een plan van aanpak opgesteld om onze hoogwaardige Economische Toplocaties verder door te ontwikkelen; hierbij gaat het om meerdere locaties zoals de High Tech Campus (incl ASML),  de High Tech Automotive Campus, Eindhoven centrum-stationsomgeving, de TU/e campus, Brainport Industries Campus, productielandschap Innovatieve Maakindustrie Brainport, Eindhoven Airport, en Duurzaam Industriepark Cranendonck. Deze omvangrijke opgave vraagt om een stapsgewijze aanpak. 

 

Bereikbaarheidsagenda


De Bereikbaarheidsagenda is erg belangrijk om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Deze opgave wordt versneld opgepakt door tempo te maken met de diverse onderzoeken en het organiseren van ontwikkeldagen.

 

De eerste energie neutrale regio


De provincie daagt de Metropoolregio Eindhoven uit om één van de ‘eerste’ energie neutrale regio’s van Nederland te worden. Enkele maatregelen om dit te bereiken zijn: wijkontwikkelingsplannen (0 op de meter), bestemmingsplannen (verbod nieuwe gasaansluitingen), aanleg van zonnevelden op bijvoorbeeld niet benutte bedrijventerreinen en smart mobility. Daarvoor wordt  gezamenlijk een plan van aanpak energietransitie gemaakt.  

 

 

Aanpak duurzame transitie veehouderij/landbouw


Het is van groot belang dat er in de komende periode een gezamenlijk plan opgesteld wordt voor de aanpak van een duurzame transitie van de (intensieve) veehouderij/landbouw en een aanpak voor Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB’s). Deze onderwerpen raken elkaar en de plannen moeten op elkaar worden afgestemd. Een transitie is noodzakelijk en urgent voor de toekomstperspectieven van de sector. De Metropoolregio Eindhoven verkent hoe we gezamenlijk, met kennis en energie uit de subregio’s, werk kunnen maken van deze transitie veehouderij.

 

Uitvoering en voortgang


Bestuurlijke trekkers vanuit de provincie en de metropoolregio nemen het initiatief om de afspraken tot uitvoering te brengen. Jaarlijks brengt de provincie een bezoek aan de regio om met elkaar te spreken over de voortgang van deze afspraken. Het provinciebestuur voert deze gesprekken met alle regio’s in Brabant onder het motto van “Sterk Brabants Netwerk”.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn