Presentatie SonenBreugelVerbindt.nl in kennisplatform Vitale Samenleving

Al  ruim twee jaar is een groep betrokken inwoners bezig om in Son en Breugel een beweging tot stand te brengen samen met de gemeente Son en Breugel en professionele partners die de burgers ruimte biedt om regie te nemen binnen het Sociale Domein. 

 

Leefbaarheid@Brabant

De subsidieregeling van de Provincie Noord-Brabant stelde een actieve groep inwoners in Son en Breugel in staat om samen met meerdere organisaties een online platform te bouwen waar de burgers van het dorp met elkaar in verbinding staan en gebruik kunnen maken van allerlei innovatieve diensten. Samen met de Fontys Hogeschool Health Innovations & Technology is gedurende het project onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en is de opgedane kennis en ervaring gedeeld met andere communities in Noord-Brabant.  Hierdoor is een platform gebouwd dat werkelijk gericht is op de vraag van de inwoners en waarbij zowel de gemeente als de andere professionele partners ondersteunend zijn aan die vraag.

Resultaten tot nu toe

Inmiddels zijn meer dan 1750 van de 6.500 huishoudens op het platform aangesloten en zijn er 27 buurtnetwerken actief. Door de vorming van de buurtnetwerken wordt de verbinding gelegd met de dagelijkse werkelijkheid van de inwoners. Ieder netwerk beschikt over 1 of meer buurtverbinders die aanspreekpunt zijn voor de inwoners van een straat. Binnen ieder buurtnetwerk zijn de inwoners aan zet, zij bepalen wat er in het netwerk gebeurt; variërend van het organiseren van een buurtfeest tot het opzetten van een hulpnetwerk voor kwetsbare buren. Community manager Jan-Frans Brouwers: “recentelijk heeft een van onze buurtnetwerken het mogelijk gemaakt dat een oudere bewoonster in haar eigen woning kon blijven wonen tijdens haar laatste levensfase. Dat de inwoners zich zo hebben verenigd, daar doen we het voor!”

Succesfactoren

De afgelopen jaren zijn er veel online platforms opgezet in Nederland. Vele van deze initiatieven mislukken, waarom is het in Son en Breugel dan zo succesvol? Patricia Braat, adviseur van de projectgroep: De kracht van dit initiatief is op verschillende factoren gebaseerd. Allereerst is er binnen Son en Breugel een zeer grote groep betrokken inwoners (burgerinitiatief) met veel kennis en ervaring die ook de bereidheid hebben om tijd en energie in deze ontwikkeling te steken. Ook de wil om ook echt vanuit de vraag van alle inwoners dit platform op te zetten is heel belangrijk geweest. Daarvoor bestond er een ontwikkelgroep van ongeveer 30 inwoners die continu meedachten over de gebruikersvriendelijkheid en  over wat nu precies de wensen waren. Het wordt als het ware hun eigen platform. Verder is er veel aandacht en bekendheid ontstaan door publiekstrekkers zoals SonenBreugelTV. Tot slot is de bereidheid van de gemeente en de professionele samenwerkingspartners om de regie ook echt aan de inwoners te laten en actief mee te werken aan de community vorming een positieve motor geweest. Maar zonder steeds de combinatie te leggen tussen online en offline en het verbinden van de systeemwereld en de echte wereld waren we nooit zo ver gekomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over SonenBreugelVerbindt.nl: www.sonenbreugelverbindt.nl of neem contact op met de community manager Jan Frans Brouwers: ... of adviseur Patricia Braat ...

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn