Positief financieel resultaat Metropoolregio Eindhoven

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur is gesproken over de jaarrekening van de Metropoolregio Eindhoven. Over het jaar 2015 is een positief resultaat behaald van ruim € 2,9 miljoen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten hiervan € 1,8 miljoen terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Het restant blijft achter in de organisatie, voornamelijk in de vorm van werkkapitaal voor de diverse werkplaatsen. Lees hier het complete voorstel.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn