Pitches van de Werkplaats Strategie Ruimte

Het afgelopen jaar heeft de werkplaats Strategie Ruimte de energie gestoken in het benoemen en verkennen van de onderwerpen die in de Strategie Ruimte een plek moeten krijgen en het voorbereiden van de uitwerking.

 

Tijdens het Regionaal Platform nam de voorzitter van de werkplaats, Carola Meuwissen, de aanwezigen mee door de stappen die afgelopen jaar genomen zijn  en wat er het komende jaar op de agenda staat. Zij werd daarbij ondersteund door een groot deel van de werkplaatsleden.


Invulling door de subregio’s

Belangrijke bouwstenen voor de Strategie Ruimte zijn de subregionale proposities. Deze proposities, waar in 2015 aan is gewerkt, geven vanuit de kwaliteiten en de kracht van de subregio de ontwikkelingsrichting aan. De bestuurlijke vertegenwoordigers van de vier subregio’s Mathijs Kuijken, Carola Meuwissen, Wilbert Seuren en Leon van de Moosdijk presenteerden aan de hand van één sheet de belangrijkste lijnen uit de sub-regionale proposities. Daarnaast hadden ze een voorwerp meegenomen dat volgens hun symbool stond voor de uitdaging waar de regio voor staat.


Ruimtelijke thema’s

De werkplaats heeft naast de input van de subregio’s enkele specifieke thema’s benoemd.  Een aantal leden van de werkplaats nam een aantal van deze thema’s onder de loep. Cees-Jan Pen van Fontys gaf zijn visie op de uitdaging omtrent Leegstand, Edgar van Leest van Brainport Development heeft een toelichting gegeven op het begrip ‘proximity’, Lucas van Grinsven van ASML is ingegaan op de toekomst van de mens in suburbane bedrijfslocaties en Carly Jansen van de provincie Noord-Brabant ging in op de verbinding tussen de verschillende ruimtelijke schaalniveaus.

Proces

Draagvlak en coproductie zijn belangrijk. Hierbij stellen we ons open voor input van de subregio’s en kennis en kunde  van de triple helix partners. In andere werkplaatsen wordt bovendien hard gewerkt aan opgaven met ruimtelijke consequenties. Ook deze worden in overleg met de werkplaatsen in beeld gebracht. Daarom besteden we tijdens het vernieuwen van de ruimtelijke strategie tijd aan het overleggen met de inhoudelijke stakeholders en raadsleden. Met een goede en gedragen strategie kan er richting en snelheid komen in het versterken van Brainport. Alle partners werken aan de uitvoering van de strategie vanuit hun eigen rol en taken. Tijdens de bijeenkomst zijn de aanwezigen ook in de gelegenheid geweest een ‘boodschappenlijstje’ in te dienen. De werkplaats neemt de boodschappen als advies mee in het vervolg.


‘Stellingname’

De bijeenkomst werd afgesloten door Joan van Dijk, die een aantal prikkelende stellingen aan de zaal voorlegde. Is ambitie of haalbaarheid leidend? Wat is de relatie met de omgevingsvisie? Wat is de relatie met de opdrachten van de andere werkplaatsen?  Door de hand op te steken kon men aangeven of men het eens of oneens was. Soms was de algemene mening duidelijk, soms meer diffuus. Genoeg stof tot nadenken.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn