People Agenda Brainport: De mensenkant van de economie

De beschikbaarheid van hoogwaardig talent in onze regio wordt een steeds belangrijkere vestigingsfactor voor aanwezige en nieuwe bedrijven. Staf Depla, bestuurlijk trekker Werkplaats Economische Strategie, geeft daarmee het belang aan van onze regionale People Agenda. In deze werksessie tijdens het Regionaal Platform is vanuit een drietal blokken met levendige gesprekken hierop ingegaan.

 

Internationaal onderwijs

Jack Mikkers, bestuurlijk trekker Internationaal Onderwijs, is ingegaan op het belang van internationalisering van ons regionaal onderwijs. Ambitie is internationalisering breder te verankeren in de regio, met name ook in basis- en MBO onderwijs. Om dit te bereiken wordt een gezamenlijke deal ontwikkeld met Provincie, MBO, schoolbesturen het Rijk/Ministerie OC&W. Lokale vertaling is hierbij ook van belang en vraagt inzet en sturing van ons allemaal.

 

Technologiepact Brainport

Programmamanager Brainport Development Yvonne van Hest ging in op het recent afgesloten Technologiepact Brainport. Deze verwoordt de nieuwe regionale koers en vertaalt wat dit betekent voor onderwijs en arbeidsmarkt. Het werk verandert sterk door inzet van technologieën. Er ontstaan nieuwe vormen van adaptief leren die sneller inspelen op veranderingen. We zijn op zoek naar de invulling van het thema Leven Lang Leren en hebben te maken met een mismatch op arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op de website van Brainport Development.  

 

Werkplaats Arbeidsmarkt

Jos van Bree, bestuurlijk trekker Arbeidsmarkt, maakte de verbinding met de agenda van de Werkplaats Arbeidsmarkt. Daar waar de focus ligt in het Technologiepact bij technische sectoren, ligt deze bij deze werkplaats bij alle sectoren, alle burgers in elke levensfase.

 

Conclusie

Over de bijdrage van gemeentes in de uitvoering van bovengenoemde agenda’s heeft per onderdeel een interactieve discussie plaatsgevonden met regionale bestuurders. Algemene conclusie was dat de regionale People agenda een breed verhaal is waarin gemeentes een faciliterende en verbindende rol spelen. In samenhang met partners moeten we hierin denkslagen maken, bewustwording organiseren en gesprekken aangaan met lokale/regionale partners. Staf Depla concludeerde ten slotte dat het thema Leven Lang Leren uitgewerkt kan worden tot een actiekaart. Tot slot werd de afspraak gemaakt dit thema in zijn verdere uitwerking te beleggen binnen de Werkplaats Arbeidsmarkt.

Het uitgebreide verslag van deze werksessie kunt u hier lezen.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn