Opdracht Werkplaats Wonen 2017-2019 vastgesteld

Woensdag 13 december 2017 is in het Regionaal Platform de opdracht voor de Werkplaats Wonen 2017-2019 vastgesteld. Met deze nieuwe opdracht wil zij verder werken aan het versterken van een aantrekkelijk woonaanbod en woonomgeving. Een gevarieerd aanbod aan woningen en een aantrekkelijke woonomgeving is namelijk belangrijk voor de economische groei in onze Metropoolregio Eindhoven. Alle woonkwaliteiten optimaal benutten en de eigen identiteit van iedere gemeente behouden en versterken.

 

De kernvragen die de Werkplaats Wonen de afgelopen periode heeft opgehaald bij een breed spectrum aan stakeholders in onze regio, sluiten dan ook aan bij de uitdagingen die er liggen in de Metropoolregio. Hoe kunnen de 21 gemeenten op de woningmarkt complementair aan elkaar zijn en zo een complete woonregio worden? Andere belangrijke uitdagingen zijn de verduurzaming van de regionale woningmarkt, leegstaand en leegkomend vastgoed, de relatie tussen de ontwikkeling van wonen en zorg. En ten slotte wat is de functie van wonen in de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat, en hoe kan die aantrekkelijkheid bijdragen aan het versterken en uitbouwen van de woonkwaliteit in steden, dorpen en (kleine) kernen binnen de Brainportregio?

 

De woningbouwplannen in de regio moeten elkaar dan ook aanvullen. De Werkplaats Wonen wil deze dan ook afstemmen qua aantallen, fasering in de tijd en zeker ook qua type woningen. Daarom wil de Werkplaats samenwerken. En mede daarom hebben externe samenwerkingspartners een plek in de werkplaats Wonen, dus naast bestuurders van gemeenten zitten er ook deskundige vertegenwoordigers van provincie, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars, investeerders, Woonbond, kennisinstellingen en zorgaanbieders in.

 

Lees de nieuwe opdracht zoals die vastgesteld is door het Regionaal Platform.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn