Ontwikkeldag: werkatelier vernieuwing openbaar vervoer

De regio, provincie en waterschappen ontmoeten elkaar twee keer per jaar op ontwikkeldagen. Hier werken we samen als één overheid aan een aantrekkelijke, bereikbare en concurrerende regio. We werken vooruitlopend op de Omgevingswet als ‘één overheid’ om effectiever en sterker te zijn. Tijdens de ontwikkeldag worden afspraken gemaakt over gezamenlijke lobbyactiviteiten, onderzoeken, pilots en investeringen. Ook kijken we in ‘ontwikkelateliers’ wat verder in de toekomst. Belangrijke onderwerpen worden onderzocht, bediscussieerd en er worden richtinggevende uitspraken omgezet in afspraken en vervolgstappen. In december 2017 zijn drie onderwerpen in een ontwikkelatelier uitgediept: Transitie Landelijk Gebied; Vernieuwing Openbaar vervoer en Klimaatadaptatie.

 

Vernieuwing openbaar vervoer

Christophe van der Maat opent met een korte pitch waarin hij aangeeft dat er in Zuidoost een prima concessie is gesloten die heeft geleid tot zero emissie bussen. Bovendien is deze week in Helmond Bravo flex gestart. De vernieuwing van het OV is dus al in volle gang.

Waarom zo kort na de concessie voor Zuidoost nu weer een workshop? Omdat we nu al moeten starten om in 2022 een goede concessie in West te kunnen wegzetten als opmaat voor o.a. de andere regio’s.

 

openbaar vervoer

Daarnaast moeten we ons constant afvragen: doen we de goede dingen met ons geld. Per jaar zetten we in Brabant bijna 100 miljoen euro om in het OV, doen we dat zo efficiënt mogelijk?

Het afgelopen jaar hebben we in Brabant gesproken met heel veel mensen over de toekomst van de mobiliteit. Daaruit zijn verschillende opgaven ontstaan, voor OV bedraagt die: Maak het openbaar vervoer toekomstbestendig en klaar voor Mobility as a service.

 

De geformuleerde dilemma’s worden één voor één doorgenomen, en de bestuurders kunnen op dat moment zelf al op een vel aangeven hoe zij in de verschillende dilemma’s staan. Vervolgens is er een half uurtje de tijd om (zeer geanimeerd!) verder op de verschillende stellingen in te gaan.

 

Christophe van der Maat sluit de sessie af met de opmerking dat deze wijze van discussiëren goed bevallen is en dat de uitkomsten deel zullen uitmaken van de op te stellen “speelveldnotitie”. Hij hoopt dat de aanwezigen ook met een positief gevoel terugkijken en dat wordt beaamd.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn