Onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten in de regio

De Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven laat een regiobreed onderzoek uitvoeren naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk binnen alle 21 gemeenten van Metropoolregio Eindhoven. Als startschot voor dit groots opgezette kwalitatieve onderzoek naar het werken wonen en leven van Poolse arbeidsmigranten in onze regio heeft afgelopen middag een symposium plaatsgevonden met als thema ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten is geen taak voor gemeentebesturen, maar voor de werkgevers’.  De bijeenkomst in het Conferentiehotel Eindhoven was een groot succes en uitverkocht met ruim 90 bezoekers.

 

IMG_2774Gastheer Frans Stienen, voorzitter Stuurgroep Arbeidsmigranten Metropoolregio Eindhoven, is blij met de grote opkomst en de goede sprekers van vanmiddag:  

“Van meerdere kanten krijgen wij als Stuurgroep Arbeidsmigranten het signaal, dat het aantal van 30.000 arbeidsmigranten, zoals we dat in 2014 inschatten, substantieel vermeerderd is en we al rekening moeten houden met een kleine 40.000 arbeidsmigranten in onze regio. Dit is met de aantrekkende economie een urgent vraagstuk dat regionaal van belang is. En nu vraagt om actie. ”

 

 

Het succes van de economie in onze regio leunt op werknemers van buiten. Dat geldt niet alleen voor kenniswerkers, maar dat geldt ook voor werknemers in landbouw, bouw, logistiek en productie. De vraag naar menskracht kan niet opgevangen worden met inwoners uit onze eigen regio. IMG_2773
We zien dat de vraag naar huisvesting voor mensen van buiten deze regio groter is dan het aanbod. Uit het verleden kennen we voorbeelden van schrijnende toestanden. Pogingen om in adequate huisvesting te voorzien stranden regelmatig op weerstanden van omwonenden.

Genoeg reden voor de Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven het onderzoeks- en adviesbureau het PON een regiobreed onderzoek te laten uitvoeren naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk binnen alle 21 gemeenten van Metropoolregio Eindhoven.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn