Nieuws over de Update

tile met 3 updatesOp dit moment zijn we bezig met de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Een verbetering van de samenwerking. Het eindresultaat van de Update zijn nieuwe onderlinge afspraken over de thema’s en opgaven van de samenwerking en een nieuwe bestuursstructuur. Op dit moment zitten we in fase 1 van de Update, centraal hierbij staat de vraag: waarop willen we samenwerken en op welke manier? Het resultaat van fase 1 is een gedragen ambitiedocument.

 

Aanleiding

Bij de start van de Metropoolregio Eindhoven in 2015, is afgesproken om na twee jaar de nieuwe samenwerking te evalueren. Daarom is in januari 2017 een evaluatie gestart en is voor de zomervakantie 2017 door adviesbureau Berenschot het evaluatierapport opgeleverd.

Alle 21 gemeenteraden hebben in het najaar van 2017 het rapport besproken en hebben hun zienswijze erop gegeven. Hieruit bleek dat de gemeenten in het verband van de Metropoolregio Eindhoven willen samenwerken, maar dat de manier waarop veel beter kan, beter als het gaat om inhoud, de manier en structuur van samenwerken binnen de Metropoolregio Eindhoven.

 

Eerste fase

Draagvlak en eigenaarschap zijn belangrijke kernbegrippen in het updateproces. Uit de evaluatie bleek namelijk dat het daar aan ontbrak. In de eerste fase is het daarom essentieel om eerst het doel, de ambitie van de samenwerking te verkennen, en de standpunten onderling goed uit te wisselen. Dit doen we met de huidige colleges en raadsleden, omdat zij vanuit hun ervaring van de afgelopen jaren input kunnen geven voor het ambitiedocument.

Het is de bedoeling dat het ambitiedocument antwoord geeft op de volgende vragen:

  1. Wat is de ambitie van de regio? Wat willen we als 21 gemeenten bereiken?
  2. Wat moeten we in de regio realiseren om die ambitie te bereiken?
  3. Welke opgaven zijn te onderscheiden? Wat moeten we doen op welke schaal?
  4. Hoe gaan we samenwerken?

Het ambitiedocument wordt als overdrachtsdocument aangeboden aan de nieuwe raden. Met het ambitiedocument als start stellen de nieuwe raden de nieuwe Regionale Agenda en bijbehorende bestuursstructuur op. Dit is fase 2.

 

Tot nu toe

Als voorbereiding op de bijeenkomsten hebben alle gemeenten eind december 2017 een vragenlijst gekregen. Deze vragenlijst vormde een leidraad om binnen de gemeente, lokaal dus, met elkaar te bespreken wat u vindt van samenwerking. Waarop willen we samenwerken en op welke manier?

 

Met de lokale gesprekken als input zijn op 24 januari de colleges van 21 gemeenten met elkaar in gesprek gegaan om over de samenwerking te praten. En op 31 januari 2018 kwamen de kwamen de raadsleden en collegeleden bij elkaar. Het doel van de bijeenkomsten was zo expliciet mogelijk te bespreken hoe we willen samenwerken: waarop en op welke manier. Om de samenwerking te verbeteren, is het namelijk belangrijk dat we van elkaar weten wat we vinden, en dat met elkaar in verband brengen.

 

Daarbij zijn interviews geweest met externen om hun visie op de Metropoolregio Eindhoven te horen. En ook is er literatuur bestudeerd. En natuurlijk is ook de informatie uit het evaluatierapport en de reacties erop meegenomen. Dit alles bij elkaar geeft inhoud aan het eerste concept van het ambitiedocument.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn