Nieuw koopstromenonderzoek

 

In 2009 is door het SRE een koopstromenonderzoek gehouden. Middels 8.000 enquêtes kregen inwoners van de regio vragen over hun koopgedrag: waar doet men over het algemeen aankopen van levensmiddelen, kleding, huishoudelijke artikelen etc. Zo werd duidelijk wat de belangrijke winkelgebieden zijn in de regio, maar ook waarom het ene winkelcentrum beter functioneert dan het andere centrum.

 

Gezien de vele ontwikkelingen in het koopgedrag van consumenten, mede onder invloed van het internet, is het nu wenselijk een meer up-to-date inzicht te verkrijgen in het koopgedrag van de inwoners van de regio. Dit te meer om de verdere uitwerking van acties, als vervolg op de lokale en (sub-)regionale detailhandelsvisies, verder te onderbouwen en richting te geven.

 

In samenwerking met de Rabobanken in de regio (in totaal 7) en de provincie wordt dit onderzoek nu gedaan op basis van pintransacties, waardoor enquêtering niet nodig is. Zodoende wordt een getrouw beeld verkregen waar de inwoners hun inkopen doen. Ook de vrijetijdssector (o.a. de horeca) zal in het onderzoek meegenomen worden.

 

In het najaar zullen de eerste uitkomsten van dit koopstromenonderzoek beschikbaar komen.

 

Resultaten 2009
Uit dit koopstromenonderzoek bleek dat in 2009 de gemiddelde koopkrachtbinding op gemeenteniveau varieerde tussen de 70%-90%. Vroeger kon deze binding met gemak meer dan 90% zijn. Tegelijkertijd was er ook een forse koopkrachttoevloeiing te zien, die op gemeenteniveau varieert tussen de 5% en 25%. Dit betekent dat de gemiddelde omzet van alle winkels in een gemeente  die van buiten de gemeente komt, kan oplopen tot een kwart.


In 2009 was het centrum van Eindhoven voor de niet-dagelijkse sector veruit de belangrijkste aankoopplaats in de regio Eindhoven/SRE-regio: dit centrum bond 20% van alle niet-dagelijkse bestedingen. Het centrum van Eindhoven werd in 2009 gevolgd door Meubelboulevard Ekkersrijt (7%), Woensel XL (5%), Helmond centrum (5%), Valkenswaard (3%) en City Center Veldhoven

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn