Metropoolregio Eindhoven verzorgde een workshop op het OmgevingslabXL  

omgevingslabXL 1Omgevingslab XL 15 mei 2017De Metropoolregio Eindhoven heeft de Integrale Strategie Ruimte (http://www.broplan.nl/MRE ) voor de regio in concept gereed. De Integrale Strategie Ruimte laat zien wat de ambities zijn van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Om de ambities te realiseren, willen we zoveel mogelijk steun en meewerkkracht mobiliseren bij onze partners. De provincie is daar natuurlijk heel belangrijk in. De provincie is ook als partner nauw betrokken bij de totstandkoming van ruimtelijke strategie.

En de Metropoolregio Eindhoven brengt de Integrale Strategie Ruimte ook in het proces van de provinciale omgevingsvisie in.

 

Provinciale omgevingsvisie

In het OmgevingslabXL op maandag 15 mei jl. is de provincie in gesprek met de omgeving gegaan over de hoofddoelen van de aanstaande provinciale omgevingsvisie. De Metropoolregio heeft een bijdrage aan deze dag geleverd door een toelichting te geven op het proces dat we hebben doorlopen en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Met een gezelschap van 20 personen is doorgesproken over actuele thema’s.

 

OmgevingslabXL 2Drie onderwerpen zijn aan de orde geweest.

  1. Burgerparticipatie. Geconstateerd is dat het goed is om de mogelijkheid te bieden aan burgers om mee te spreken over ruimtelijke thema’s. Daarbij moet wel heel goed worden gerealiseerd dat betrekken van burgers ook een belofte is; burgers gaan niet meedoen als er geen resultaat te behalen is. Dit vraagt om een heel zorgvuldig proces. Voorkom dat je je eigen teleurstelling organiseert.
  2. Duurzaamheid en sociale inclusie. In het ruimtelijk domein is de aandacht voor duurzaamheid en sociale inclusie relatief nieuw terrein. Gepleit wordt voor een ambitieuze aanpak met concrete resultaten.
  3. Experimenteerruimte. Pretendeer niet dat op het ‘hoe’ altijd een antwoord te geven is. Wees daarom niet bang om experimenten de ruimte te geven. Loslaten en durven is het devies.

 

Door bij te dragen aan processen van anderen willen we voor de ambities voor Zuidoost-Brabant zo veel mogelijk steun en meewerkkracht mobiliseren bij onze partners.

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn