Mathijs Kuijken nieuwe bestuurlijk trekker Werkplaats Strategie Ruimte

Mathijs Kuijken pasfoto 2015 kleinerTijdens het Regionaal Platform op 19 oktober jl. is Mathijs Kuijken benoemd tot nieuwe bestuurlijk trekker van de Werkplaats Ruimte. Mathijs Kuijken is wethouder in de gemeente Bergeijk.

Mathijs Kuijken vertelt tijdens het Regionaal Platform dat hij het een eer vindt om werkplaatstrekker te mogen zijn, om samen met alle partners in de regio te werken aan de ruimtelijke strategie en zo de regio te versterken. Hij  benadrukt dat de strategie een concrete en uitvoerbare kansenkaart moet worden, een spoorboekje voor toekomstig beleid.

 

Werkplaats

De werkplaats Strategie Ruimte is een echte triple helix werkplaats. Vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken nauw samen aan het bevorderen van de economische ontwikkeling in de regio met fysieke ruimtelijke maatregelen. We willen het unieke dorpstedelijke netwerk (stad en land) behouden én uitbouwen. Het eerste product van de werkplaats is een regionale ruimtelijke strategie. Lees meer over de werkplaats en de integrale ruimtelijke strategie.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn