Logistiek Platform door naar fase twee

 

Overdracht logistiek platform 300x251

Eind 2015 is afgesproken dat Jos van Bree namens de Metropoolregio Eindhoven het voortouw neemt tot er overeenstemming met de sector en het onderwijs is over een bestuurlijke alliantie (het Logistiek Platform) en de onderdelen van de Human Capital Agenda Logistiek. Dat is nu afgerond. Daarom was op 14 juli 2016 het natuurlijke moment om de overdacht te doen aan Henry van Rooijen, voorzitter van het Logistiek Platform. Hij zal de leiding over fase 2, de projectontwikkeling, overnemen.

Lees hier het overdrachtsdocument.

 

Dit is geheel in lijn met de regionale afspraak dat de Metropoolregio Eindhoven zich beperkt tot het organiseren van bestuurlijke samenwerking en vaststellen van  een strategische agenda, zoals bij de logistiek nu het geval is. De vervolgstappen als projectontwikkeling en zeker uitvoering horen bij andere,  bij voorkeur marktpartijen te liggen, zoals ons Logistiek Platform Zuidoost-Brabant.

 


 

Fase 1

Eind 2015 hebben vier werkplaatstrekkers van de Metropoolregio Eindhoven; Staf Depla, (economische strategie), Robert Visser (werklocaties), Roël Hoppezak (bereikbaarheid), Carola Meuwissen (strategie ruimte) en Jannie Visscher, Taskforce LAB, gesproken over het belang van de logistieke sector voor onze regio. De geschatte toegevoegde waarde van logistiek voor de regionale economie is 8-10%, zo’n 2,5 tot 3 miljard euro en in de regio zijn 34.000 logistieke banen. Daarnaast scoort de regio hoog in allerlei logistieke rankings. Daarom is besloten om gezamenlijk een Human Capital Agenda Logistiek op te stellen en een Logistiek Platform op te richten.

 

Het Logistiek Platform wordt gevormd door werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs. Bedoeling is onder meer te komen tot een logistieke campus (Huis van de Logistiek) en een opleidingsbedrijf. Tijdens de Dag van de Logistiek op 22 mei 2016 is het startdocument ondertekend door Henry van Rooijen namens de werkgevers, de wethouders Staf Depla (Eindhoven) en Jos van Bree (Helmond) namens de twee arbeidsmarktregio’s, Antoine Wintels (bestuursvoorzitter Summa College) namens het onderwijs en Auke Blaauwbroek (bestuurder FNV) namens de vakbeweging.


 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn