Kennismaking met John Jorritsma tijdens de Raadsledenbijeenkomst op 5 oktober 2016

John Jorritsma de nieuwe voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven is tijdens de bijeenkomst aanwezig om kennis te maken met raadsleden uit de regio.

 

Het thema van de bijeenkomst is Energie en Ruimte. Tijdens deze Raadsledenbijeenkomst gaan we kijken naar wat de energieopgave betekent voor de ruimtelijke afwegingen binnen gemeenten en regio’s. De komende maanden werken wij samen met de regiogemeenten aan een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag op het gebied van zonne-energie, wind, biomassa en geothermie voor onze regio in beeld worden gebracht. Deze informatie kunt u in uw subregio en gemeente gebruiken om ruimtelijke keuzes te maken. De kaart wordt onderdeel van de Regionale Ruimtelijke Strategie die medio 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

 

U kunt zich nog aanmelden voor de bijeenkomst. Bekijk hier het complete programma.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn