Inspiratiesessie ‘Toekomstscenario’s voor wonen in de Metropoolregio Eindhoven.’

foto 3Op de tot nu heetste dag van het jaar kwam afgelopen 22 juni een grote groep stakeholders op het gebied van wonen bij elkaar in het kantoor van Woonbedijf voor de Inspiratiesessie ‘Toekomstscenario’s voor wonen in de Metropoolregio Eindhoven.’

Een divers gezelschap, van allerlei verschillende pluimage en verschillende achtergronden. Die dag werd met hen het gesprek aangegaan aan de hand van de toekomstscenario’s op het gebied van wonen die afgelopen maanden samen door de Woningcorporaties en Metropoolregio Eindhoven zijn ontwikkeld.

 

Centraal in dit traject staat de vraag: Hoe kan wonen in 2030 een positieve bijdrage leveren aan vraagstukken in de samenleving en wat is de opgave die hieruit volgt voor woningcorporaties?

Er zijn veel trends en ontwikkelingen die effect hebben op de woningmarkt en het wonen van de inwoners in de regio. We zagen de afgelopen jaren al een economische en woningmarktcrisis, stevige overheidsbezuinigingen en hervormingen, decentralisaties, het Woonakkoord, een nieuwe Woningwet, etc. In de toekomst zullen er nog vele andere ontwikkelingen vanuit de samenleving, economie en nieuwe technologieën invloed hebben op hoe en waar we wonen. De wereld is volop in beweging.

 

Hoe het wonen er in de toekomst precies uit zal zien, weet dan ook niemand. De uitdagingen lijken er in ieder geval niet minder op te worden. Wat dit betekent voor het huidig beleid en wat toekomstbestendig woonbeleid is, is een vraag die velen bezighoudt. Vandaar dat de woningcorporaties en de Metropoolregio Eindhoven het initiatief hebben genomen om meerdere toekomstscenario’s te ontwikkelen.

 

foto 2Tijdens de Inspiratiesessie op 22 juni jl. werd op interactieve en inspirerende wijze aan verschillende gesprekstafels verkend wat de verschillende mogelijkheden zijn van hoe de Metropoolregio Eindhoven eruit zou kunnen zien in 2030, wat dit betekent voor het wonen en de opgave voor de woningcorporaties.

 

Buiten steeg het kwik tot 35 graden Celsius. Binnen ontstonden ook verhitte discussies, maar wel in een aangenaam en prettig klimaat. Net als het weer weten we nog niet welke van de scenario’s in 2030 uit zal komen. Een voorspelling doen heeft geen zin, maar in goede dialoog met elkaar in gesprek blijven kan een hoop stormschade voorkomen.

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn