Informatiebijeenkomsten over ontwerp-Begrotingen 4 GR-en

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud. In dit kader hebben de Verbonden Partijen begin april – evenals vorig jaar -  drie subregionale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden georganiseerd over de ontwerp-begrotingen.

 

4 GR-enTijdens deze bijeenkomsten zijn de raadsleden geïnformeerd over de te doorlopen procedure en de belangrijkste inhoudelijke en financiële aspecten van deze begrotingen. Daarna was er ruim de gelegenheid om vragen te stellen, zodat de raadsleden zich in de zienswijzeperiode kunnen richten op de meest essentiële onderdelen van de begrotingen. Dit stelt de raadsleden ook in de gelegenheid eventuele zienswijzen af te stemmen met de andere deelnemende gemeenten.

Dit moment is ook benut om de raadsleden te informeren over de ambitie van de Brainportregio. Stichting Brainport en Metropoolregio hebben gezamenlijk de ambities en ontwikkelingen gepresenteerd.

Door het bijeenbrengen van de informatie van deze vijf organisaties in één bijeenkomst was het mogelijk de onderlinge samenhang en de specifieke situatie van iedere organisatie te verduidelijken. Hierdoor hebben we de druk op de agenda’s van de raadsleden kunnen beperken.

110 Raadsleden hebben dit jaar van deze gelegenheid gebruik gemaakt. In 2017 hebben we 70 raadsleden ontvangen. De reacties waren zeer positief.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn