Informatiebijeenkomsten over ontwerp-Begrotingen 2018

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud.

Eind maart/begin april hebben de Verbonden Partijen drie subregionale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden georganiseerd over de ontwerp-Begrotingen 2018. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de raadsleden info bijeenkomst begrotingenEén van de bijeenkomsten geïnformeerd over de te doorlopen procedure en de belangrijkste inhoudelijke en financiële aspecten van deze begrotingen. Daarna was er ruim de gelegenheid om vragen te stellen, zodat de raadsleden zich in de zienswijzeperiode kunnen richten op de meest essentiële onderdelen van de begrotingen. Dit stelde de raadsleden ook in de gelegenheid eventuele zienswijzen af te stemmen met de andere deelnemende gemeenten.

Bijna 70 raadsleden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De reacties waren zeer positief.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn