Informatie begrotingen vier Gemeenschappelijke Regelingen

Geachte raadsleden,

graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwerp-Begrotingen 2019 van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Verbonden Partijen): Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven.

 

Dit moment zal ook worden benut om u te informeren over de ambitie van de Brainportregio. Aan het begin van het programma zullen Stichting Brainport en Metropoolregio Eindhoven daarom gezamenlijk de ambities en ontwikkelingen presenteren. Door het bijeenbrengen van de informatie van deze organisaties in één bijeenkomst is het mogelijk de onderlinge samenhang en de specifieke situatie van iedere organisatie te verduidelijken. Hiermee hopen wij tevens de druk op uw agenda te beperken. 


Hiervoor hebben wij in overleg met uw griffier drie subregionale bijeenkomsten georganiseerd:

Datum

Subregio

Locatie

woensdag 11 april 2018

Peel en A2

Hotel Nobis Asten
Nobisweg 1, 5721 VA Asten

donderdag 12 april 2018  

Stedelijk Gebied 

Regionaal Opleidingscentrum Brandweer
Engelse Tuin 1, 5583 CT Waalre

woensdag 18 april 2018

Kempen

Gemeentehuis Bergeijk
Burgemeester Magneestraat 1,
5571 HB Bergeijk

Wilt u naar de informatiebijeenkomst(en) komen? Meld u dan hier aan.

 

Het PROGRAMMA is als volgt:

Vanaf 18.15 uur

 


18.40 – 19.40 uur

 

 

19.40 – 20.00 uur

Ontvangst met soep en een broodje  

Ambitie Brainportregio
Plenaire presentatie Stichting Brainport en Metropoolregio Eindhoven


Pauze


20.00 - 20.20 uur


Ontwerp-Begrotingen 2019 Verbonden partijen

Plenaire inleiding

20.25 - 21.05 uur

Carrousel 1 Accenten 2019 en vragen - per organisatie

21.10 - 21.50 uur

Carrousel 2 Accenten 2019 en vragen – per organisatie

21.50 – ­+ 22.30 uur

Informele afsluiting met drankje


Toelichting op het programma
Het programma begint met een plenair gedeelte, waarin Stichting Brainport en Metropoolregio Eindhoven gezamenlijk de ambities en ontwikkelingen presenteren.   
Na de pauze lichten de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen toe waartoe de samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de planning en control cyclus tot dusver heeft geleid. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de planning en control cycli, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en indexering.
Vervolgens gaat de groep uiteen voor vier deelsessies, waarin iedere organisatie ingaat op de accenten voor 2019 (conform Kadernota en Begroting) en is er gelegenheid tot het stellen van vragen, zodat u zich in de zienswijzeperiode (16 maart tot 20 mei) kunt richten op de meest essentiële onderdelen van de begrotingen. Dit stelt u tevens in de gelegenheid om uw eventuele zienswijzen af te stemmen met de andere deelnemende gemeenten.
U kunt dus kiezen voor deelsessie: 1) Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 2) Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 3) GGD Brabant-Zuidoost en 4) Metropoolregio Eindhoven.

Na 40 minuten vindt een wisseling plaats en start de tweede ronde van de vier deelsessies. Zo kunt u de sessies van twee Gemeenschappelijke Regelingen bijwonen. Het programma sluiten we informeel af met een drankje.


Wij willen zoveel mogelijk raadsleden in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de ambitie van de Brainportregio en de ontwerp-Begrotingen 2019 van de Verbonden Partijen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomst in uw deel van de regio, dan is het mogelijk aan te sluiten bij een van de andere informatiebijeenkomsten. Ook is het mogelijk aan meerdere bijeenkomsten deel te nemen.

Komt u naar deze informatiebijeenkomst(en)? Meld u dan hier aan.

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met Sietske van der Velden: ..., of 040 – 25 94 624.


Hoogachtend,

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, R. Brons, directeur.

OmgevingsdienstZuidoost-Brabant,  J. Tolsma, directeur.

GGD Brabant-Zuidoost, E. Jeurissen, directeur.  

Metropoolregio Eindhoven,  J. Wiggers, directeur.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn