Gemeenten stemmen in met nieuwe Meerjarenplan en financiering Brainport

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni hebben de 21 gemeentes ingestemd met het nieuwe meerjarenplan Brainport 2017-2020. Dit betekent dat de overheidsaandeelhouders (gemeente Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best en de Metropoolregio Eindhoven) nu gezamenlijk hun besluitvorming hebben doorlopen.

 

Kernambitie in het meerjarenplan vormt de Brainport Next Generation agenda als nieuwe strategische koers voor de Brainport Regio Eindhoven. Hierin wordt de komende jaren nog steviger ingezet op onze randvoorwaarden voor groei in de domeinen People, Basics, Business, Technology en International. Daarnaast wordt de focus ook meer gelegd op het aanjagen van maatschappelijke opgaven voor toekomstige groei (gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid). Om deze ambities waar te  maken, hebben de gemeentes naast de huidige bijdrage ingestemd met een extra jaarlijkse bijdrage.

 

Actieve afstemming

Het meerjarenplan is mede tot stand gekomen door inzet van de Werkplaats Economische Strategie. Door actieve afstemming in de Werkplaats, het Regionaal Platform, de Raadstafel 21 en in subregionale overleggen met de portefeuillehouders EZ is gewerkt aan de invulling en afstemming.

Staf Depla, bestuurlijk trekker van de Werkplaats Economische Strategie: “Mede dankzij de gezamenlijke inspanning in de Werkplaats economische strategie is dit gelukt. Het mooie van het proces is ook dat we de verbinding tussen alle gemeenten van de Metropoolregio en Brainport en in het bijzonder de uitvoeringsorganisatie Brainport Development hebben versterkt”

 

Imke Carsouw, algemeen directeur Brainport Development: “Een half jaar voor het einde van de huidige meerjarenperiode is de regionale financiering voor het nieuwe meerjarenplan 2017-2020 rond. Iets om heel trots op te zijn. Ik ervaar het als een aanmoediging voor Brainport Development om met minstens evenveel energie en passie de komende 4 jaar weer concrete resultaten neer te zetten die ten gunste komen van de hele Brainport regio”.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn