Fusie van ideeën voor de Bereikbaarheidsagenda

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar en bereikbaar houden. Nu en in de toekomst. Op vrijdag 20 mei hebben de wethouders mobiliteit met hun ambtenaren, raadsleden en stakeholders kennis genomen van de bouwstenen waaruit de Bereikbaarheidsagenda is ontstaan. En kunnen reageren op het eerste ruwe concept dat nu voor ligt.

 

Kei spannende keuzes

Roël Hoppezak, voorzitter van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie, maakt duidelijk dat we samen kei spannende keuzes moeten maken om de regio bereikbaar te houden. Met alle informatie die we in verschillende werksessies hebben opgehaald is nu een eerste ambtelijke concept gereed. We willen nu graag van jullie weten: hebben we het juiste pakket én strategie te pakken?”


De contouren van de Bereikbaarheidsagenda zijn duidelijk: een mobiliteitsconcept dat steunt op de pijlers Connectiviteit, Co-modaliteit, Smart Mobility en Samenwerking. Roël Hoppezak trekt de conclusie dat het concept gedragen is. In de komende weken gaat het vooral over het bijbehorende maatregelenpakket en aanscherping van de financieringsstrategie.


Dit is de Bereikbaarheidsagenda van én voor de hele regio tot 2030. Tijdens de fusiebijeenkomst werd nog eens goed duidelijk gemaakt dat we over lokale grenzen heen willen kijken en samenwerken aan een excellente werk- en woonomgeving.


Eindbijeenkomst 23 juni

Op donderdag 23 juni wordt het eindconcept Bereikbaarheidsagenda gepresenteerd, van 19.30 uur tot 22.00 uur in het Evoluon. Op deze avond zal op een inspirerende en feestelijke wijze worden ingegaan op de uitdagingen voor de regio en de manier waarop we die aangaan. In de periode na juni is er dan volop gelegenheid voor gemeenteraden en stakeholders om zich verder te verdiepen in de Bereikbaarheidsagenda voor daadwerkelijke  besluitvorming in oktober.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn