Formaliseren van succesvolle samenwerking GGA Zuidoost Brabant

Een bijzondere uitvoerende taak die bij de Metropoolregio Eindhoven is ondergebracht, is het verbinden van gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer in het kader van de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) van de provincie Noord-Brabant. In 2015 is deze samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant al informeel van start gegaan. Om dit te formaliseren, wordt aan alle 21 colleges en het college van Gedeputeerde Staten een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd.

 

Succesvolle samenwerking

Roël Hoppezak (Voorzitter van het PoHo Mobiliteit en Innovatie):  “Vorig jaar zijn we al informeel begonnen met samen te werken als een GGA, een gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer zoals in de rest van Brabant. Eén van de concrete resultaten van de laatste helft van 2015 was het opstellen van het Regionaal UitvoeringsProgramma. Dat liet al zien dat onze samenwerking succesvol was, want met dit programma hebben we miljoenen subsidie gekregen voor verkeersprojecten ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze regio. Nu gaan we deze werkwijze formaliseren zodat we ook in de toekomst zo blijven samenwerken.”

 

Verbindingen leggen

De ‘GGA-coördinator’,  die bij de Metropoolregio Eindhoven is ondergebracht, zorgt voor de verbinding tussen de provincie en de regiogemeenten. De GGA faciliteert dat op regionale schaal wordt samengewerkt en afstemming plaatsvindt op het gebied van verkeer en vervoer. Het accent van het samenwerken ligt op verknopen en verbinden van rijks-, provinciaal- en lokaal beleid én vooral het uitvoeren van concrete maatregelen, zoals het Brabants Verkeersveiligheid Label, mensgerichte maatregelen gericht op ander verkeersgedrag, de inrichting van 30- en 60 km zones, de aanleg van fietspaden, fietsstraten, rotondes, het realiseren van fietsenstallingen, het inrichten van verkeersregelinstallaties en de herinrichting van wegen.

 

Regionaal UitvoeringsProgramma

Ook wordt vanuit de GGA, dus door de 21 gemeenten het Regionaal UitvoeringsProgramma opgesteld. Dit is een programma dat we jaarlijks bij het college van Gedeputeerde Staten indienen. Het bevat projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van Brabant. Begin 2016 heeft dit ruim drie miljoen euro aan subsidie opgeleverd voor projecten ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze regio.

 

Akkoord van elk college

In het PoHo Mobiliteit en Innovatie van 6 juni 2016 zal de beoogde ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaatsvinden. Maar niet voordat ieder college hiermee akkoord is gegaan.

 

Samen tellen we af naar 6 juni aanstaande

fietser%20wacht%20licht

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn