Fase 1 Update: Literatuurstudie

Als onderlegger voor het nieuwe ambitiedocument voor de regio is ook een literatuurstudie gedaan. In de afgelopen periode zijn er diverse relevante publicaties vanuit diverse (overheids)partijen verschenen die een richting schetsen voor de ontwikkeling van regio’s. Op basis van deze studies is een aantal thema’s uitgekozen die in het ambitiedocument benoemd zullen worden.

 

Zo lezen we in diverse studies dat regio’s als een krachtige motor worden gezien voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerking. Dit wordt vaak geduid als een Daily Urban System. Regio’s als de Metropoolregio Eindhoven nemen hierin steeds meer een vooraanstaande rol zowel nationaal als internationaal. Ook zien we dat de sociale en culturele samenhang van regio’s in de studies steeds meer naar voren komen.

Verbondenheid is ook een belangrijk thema, metropoolregio’s als de onze moeten het hebben van het aantrekken van hoogwaardig talent. Hiervoor is een hoogwaardige verbondenheid in en buiten de regio essentieel.

Tenslotte de leefbaarheid. Steeds meer wordt dit als een vestigingsfactor van belang gezien. Naast de basis van werklocaties, wonen, detailhandel, wegen, OV, gaat het om de kwaliteit van leven waarbij natuur, lucht, klimaat, uitloopgebieden, dé elementen zijn die concurrentievoordeel gaan opleveren. Kortom elementen die ook zeker voor onze regio van belang zijn en de nodige ambities betekenen voor de komende jaren.

 

foto bij Literatuurstudie

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn