Fase 1 Update: Interviews met externe partners

Om het ambitiedocument dat wordt opgesteld ook te voorzien van goede inzichten van partners uit onze bredere netwerken, vindt een interviewronde plaats met onze directe stakeholders (o.a. VNO NCW Brabant-Zeeland, Waterschappen, ZLTO, Provincie, Brabant Kennis, kennislectoraat Fontys).

 

De gesprekken worden gevoerd door leden van de bestuurlijke stuurgroep samen met leden van de ambtelijke werkgroep Update. In deze gespreken wordt ingegaan op een aantal vragen over de regionale samenwerking:

  • De opgaven en ambitie van de Metropoolregio als totaal, waarin moet de regio het verschil maken en welke opgaven moeten door de 21 gemeentes gezamenlijk worden opgepakt.
  • Op welke opgaven moet de regio de focus leggen en welke rol zien onze stakeholders om hier een bijdrage aan te leveren.
  • Ook wordt gevraagd naar de taken, rollen die er liggen op schaal van de Metropoolregio Eindhoven.
  • Tenslotte wordt in de interviews ingegaan op de wijze waarop de stakeholders vinden dat de samenwerking in relatie tot hun eigen organisatie/achterban vorm moet krijgen.

 

Inmiddels heeft er al een aantal gesprekken met stakeholders plaatsgevonden. Zo is gesproken met lector Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen. In het gesprek komt een aantal interessante bespiegelingen naar voren over het versterken van het regionaal kennisniveau, het agenderen van regionale thema’s, maar ook het effectiever maken van regionale besluitvorming.

Een andere gesprek vond plaats met de Waterschappen. Zij zijn reeds actief betrokken in de Ruimtelijk Strategie van de regio. Hun oproep is dan vooral ook om andere partners in het netwerk actief te laten participeren om de toekomst van de Metropoolregio Eindhoven mee vorm te geven.

In het gesprek met Gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de Provincie Noord-Brabant komt de interactie tussen provincie en regio op vele terreinen aan de orde. Zo ziet de provincie de Metropoolregio Eindhoven als belangrijke partner wanneer het gaat om de strategische en grote vraagstukken. Inhoudelijk is dit op een breed aantal thema’s en vanuit verschillende rollen (partnership, kaderstellend, versnelling brengen).

In de komende periode zullen er nog meer gesprekken plaatsvinden.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn