Brainport Eindhoven ijvert voor samenwerking met nieuw kabinet

Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een krachtige economische motor van Nederland. Als centrum van de kennisintensieve maakindustrie levert de regio een forse bijdrage aan economische groei, zorgt voor veel werkgelegenheid en speelt een cruciale rol in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Met recht kreeg Brainport Eindhoven daarom eind 2016 een officiële mainportstatus en daarmee politieke erkenning voor onze innovatieve hightech regio. Om aan deze erkenning ook invulling te geven, is in de eerste maanden van 2017 hard gewerkt om een Brainport Nationale Actieagenda op te stellen.

 

Waar werken we met de Actieagenda aan?

De Brainport Nationale Actieagenda is op 5 april overhandigd aan toenmalig informateur Schippers, demissionair minister Kamp én leden van verschillende fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Kern van dit document is dat Brainport Eindhoven met haar hightech industrie een spilfunctie heeft voor de Nederlandse maakindustrie en daarmee interessante werkgelegenheid biedt voor zowel ‘slimme koppen’ als ‘gouden handjes’. Bovendien leveren de innovatieve bedrijven die de regio rijk is baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Deze rol wil en kan Brainport Eindhoven ook in de toekomst blijven spelen, maar niet alleen. Met het overhandigen van de Brainport Nationale Actieagenda doet de regio een dringend beroep op samenwerking met het nieuwe kabinet. De komende vier jaar is een impuls van 10,5 miljard euro nodig, waarvan de publieke bijdrage 8,4 miljard euro moet zijn. Alleen zo kan Brainport Eindhoven ervoor zorgen dat Nederland tot de mondiale voorlopers blijft behoren. Samen maken we de toekomst van Nederland.

 

Wat willen we met die financiële impuls voor elkaar krijgen? 

In de Brainport Nationale Actieagenda zetten we in op investering op vier belangrijke onderwerpen: 

  • Talent – Doorontwikkeling primair en secundair onderwijs: meer verbinding met het bedrijfsleven, inzet op ‘future skills’ om de nieuwe generaties toekomstgericht op te leiden en inzetten op adaptiviteit (‘een leven lang leren)’. Daarbij hebben we een verdubbeling van het aantal studenten (in mbo, hbo en wo) nodig en willen we een voortzetting van de 30%-regeling voor internationale kenniswerkers.
  • Kennis – Continu nieuwe kennis ontwikkelen en omzetten naar nieuwe producten en diensten is de drijvende kracht achter Brainport Eindhoven. Daarvoor is een extra investering nodig van minimaal 1 miljard voor onderzoek en ontwikkeling en inzet op de Eindhoven Engine om nieuwe kennis sneller naar de markt te brengen. Binnen de Eindhoven Engine ontwikkelen kennisinstituten en bedrijven een nieuwe, intensieve manier van samenwerken. Daarvoor is een fysieke landingsplaats nodig; een dynamische omgeving waar R&D-professionals, studenten en ondernemers hun krachten bundelen en via kennisallianties samen doorbraken realiseren.
  • Ondernemerschap – Doorzetten van fiscale regelingen zoals WBSO, verhoging van de publieke innovatieregeling naar 50%, 500 miljoen aan risicokapitaal voor nieuwe eindproducenten en het benaderen van minimaal 25 internationale bedrijven om zich in Brainport Eindhoven te vestigen.
  • Vestigingsklimaat – Betere ontsluiting en bereikbaarheid van toplocaties in Brainport Eindhoven en tegelijkertijd het woon- en werkklimaat van de regio aantrekkelijker maken (onder meer via een extra jaarlijkse Rijksinvestering).

 

Waar staan we nu?

Ruim vijf maanden na overhandiging van de Brainport Nationale Actieagenda in Den Haag zijn de onderhandelingen voor een nieuw kabinet nog steeds gaande. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat het nieuwe kabinet op het bordes staat, maar zodra dat een feit is, moet Brainport Eindhoven goed beslagen ten ijs komen. Daarom wordt op de achtergrond hard gewerkt aan het optimaliseren van de gezamenlijke actieagenda van Rijk én regio. De publieke en private partners in Brainport Eindhoven, waaronder de 21 gemeenten die samen de Metropoolregio Eindhoven vormen, de provincie Noord-Brabant én het Rijk willen goed voorgesorteerd staan, zodra de inkt van een nieuw regeerakkoord droog is. 

 

Wat doen we op weg naar de gezamenlijke Actieagenda van rijk en regio?

De uitwerking van de Actieagenda beslaat een verdere concretisering van de voorstellen die op 5 april zijn gedaan. Daarbij staan een aantal acties centraal:

  • Een actieve rol van regionale stakeholders in het verder ontwikkelen en concreet maken van voorstellen die betrekking hebben op de Actieagenda. Bijvoorbeeld de verdubbeling van het aantal techniek- en ICT-studenten in het mbo, hbo en wo en tegelijkertijd een volgende stap in de samenwerking tussen kennis- en onderzoekinstellingen én het bedrijfsleven om hun kennis versneld naar de markt te brengen (Eindhoven Engine). 
  • Voorzetting van de inzet binnen Haagse netwerken om aandacht te blijven vragen voor de Actieagenda. Dat gebeurt met dezelfde intensiteit als in de aanloop naar de overhandiging van de Brainport Nationale Actieageda. Bestuurders uit de Triple Helix samenwerking en hun ondersteuners voeren veel gesprekken met bewindslieden, Tweede Kamerleden, invloedrijke ambtenaren, brancheorganisaties en belangrijke adviescolleges. Het projectteam van de Actieagenda werkt samen met ministeries aan de nadere concretisering van de gezamenlijke actieagenda.
  • Voortbouwen op het stevige regionale draagvlak voor de Actieagenda, bijvoorbeeld door er aandacht aan te geven in het regionaal platform, in de verschillende werkplaatsen en in nieuwsbrieven van Brainport Eindhoven. Zoals al tijdens het opstellen van de Actieagenda duidelijk werd, kan ons verhaal alleen verankerd worden in Den Haag met voldoende steun bij het bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten. Dat zijn de pijlers onder Brainport Eindhoven, daar zitten de belangrijkste ambassadeurs. 

 

Meer over Brainport Nationale Actieagenda >>>

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn