Bouwsteen energie van de integrale ruimtelijke strategie

Voor de invulling van de bouwsteen energie van integrale ruimtelijke strategie hebben we vanuit de VNG het aanbod gekregen om gebruik te gaan maken van de tool "ontwerpatelier", ontwikkeld door het ministerie van I&M. Er wordt een integrale inventarisatie uitgevoerd van het energieverbruik, de besparingspotenties en de potentie van de verschillende energietechnieken (o.a. windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales) voor onze regio.

Dit op basis van alle data die al beschikbaar zijn, zoals inventarisaties die eerder in de regio zijn uitgevoerd en data uit de nieuwe landelijke Energieatlas. Het resultaat van dit proces is een goed onderbouwde en doorgerekende kansenkaart voor de regio. Dit wordt dan één van de kaartlagen van de regionale Ruimtelijke Strategie.

 

Ondersteuning ministerie I&M, VNG en provincie

Als trekker van de Gesprekstafel Duurzaamheid is de gemeente Waalre samen met de Metropoolregio Eindhoven bezig met een inventarisatie van de regionale samenwerking op het gebied van het thema Duurzaamheid. Als een resultaat hiervan zijn wij in gesprek gekomen met het ministerie van I&M en de VNG. Zij zien veel in de geschetste aanpak en willen deze ook van harte ondersteunen (financieel, kennis en expertise). Inmiddels heeft ook de Provincie aangegeven (o.a. financieel) ondersteuning te willen geven. Dit betekent dat voor dit traject van de regio zelf geen financiële bijdrage meer wordt gevraagd.

 

Bestuurlijke kick off op 29 juni a.s.

In het Regionaal Platform van 29 juni, waarin de stand van zaken m.b.t. de Ruimtelijke Strategie wordt toegelicht, zal de aftrap plaatsvinden van dit traject. De bestuurders zijn hiervoor reeds uitgenodigd door Carola Meuwissen (bestuurlijke trekker Werkplaats Strategie Ruimte) en Paul van Liempd (bestuurlijke trekker Gesprekstafel Duurzaamheid).

Na de zomer worden stakeholders (gemeenten, marktpartijen, organisaties) gevraagd om inhoudelijk mee te denken. Dit om een zo breed gedragen eindresultaat op te leveren.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn