Bijeenkomst Update met colleges en raden op 31 januari

Op woensdag 31 januari was het druk in het Huis van Waalre. Ruim 120 college- en raadsleden waren aanwezig om een bijdrage te leveren aan de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Na het welkomstwoord van de trotse Burgemeester van Waalre, Jan Brenninkmeijer, ging John Jorritsma in op de Update en het belang van de samenwerking voor inwoners van de regio.

 

Bekijk hier de video-impressie van de bijeenkomst

 

 

Na de inleiding waren de deelnemers aan zet. Onder leiding van Ronald van der Mark van Berenschot en moderator Annet Goltstein gingen de deelnemers aan interactieve gesprekstafels met elkaar in gesprek. Die methode ‘[X]Changing Perspectives’ is ontwikkeld aan de TU/e Industrial Design in het kader van het promotieonderzoek van Philémonne Jaasma. [X]Changing perspectives is een interactief systeem voor grootschalige multi-stakeholder consultaties. Door middel van het positioneren van pionnen met symbolen op de tafels worden perspectieven uitgewisseld en kan een gemeenschappelijk beeld gevormd worden. Een innovatieve methode, ontwikkeld in onze regio.

 

De eerste gesprekronde stond de volgende vraag centraal: Welk inhoudelijk thema moet volgens u op het schaalniveau van de 21 worden belegd? De deelnemers konden kiezen uit de thema’s: economie, duurzaamheid, mobiliteit, ruimte en 2 wildcards. De jongste deelnemer mocht de eerste pion plaatsen. Hoe dichter bij het midden hoe belangrijker het thema werd gevonden. Dat was de start van een interessante discussie, waarbij de verschillende beelden en inzichten over belangrijke thema’s werden gedeeld.

 

Tijdens korte intermezzo’s werd gekeken naar de verschuivingen aan de tafels. Hoe de pionnen over een tafel werden geschoven, werd namelijk digitaal bijgehouden. Op een groot scherm was te zien aan welke tafel veel verschuivingen plaats hadden gevonden en welke thema’s belangrijk en minder belangrijk werden gevonden. Dit werd met elkaar gedeeld, zodat ook de input van andere tafels meegenomen kon worden in het gesprek aan de tafels. Als afsluiting van de eerste ronde werd aan de deelnemers gevraagd om de thema’s te voorzien van opgaven. Bijvoorbeeld, als economie een belangrijk regionaal thema is: welke regionale opgave hoort daar dan bij? Arbeidsmarkt? Of bedrijventerreinen? Op deze manier konden de deelnemers input meegeven voor het ambitiedocument.

In ronde twee gingen de deelnemers in gesprek over de vraag: Waar is volgens u de samenwerking in Metropoolregio-verband voor bedoeld? Er kon gekozen worden uit verschillende rollen:
- Besluitvorming
- Afstemming
- Erkenning en agendasetting
- lobby naar Den Haag, Provincie, Europa
- Kennisdelen, informatie uitwisselen, netwerken
- Coördinatie op uitvoeringsdossiers

 

Na de verschillende inzichten met elkaar te hebben gedeeld, werd de deelnemers gevraagd om aan deze rollen ook opgaven te verbinden, dus als we het hebben over afstemming, op welke onderwerpen moeten we dan afstemmen? Ronald van der Mark vat in het kort de bevindingen samen en daarna werd de bijeenkomst plenair afgesloten door Elly Blanksma.

 

Het [X]Changing Perspectives systeem voorziet in verschillende mogelijkheden voor data-analyse. Vanwege korte doorlooptijd is er, in tegenstelling tot hetgeen aangekondigd, voor deze bijeenkomst gekozen om geen gebruik te maken van de uitgebreide TU/e analyse. In plaats daarvan verzorgt de werkgroep de analyse op basis van hun notulen van de gesprekken aan tafels. De TU/e heeft daarnaast de visuele overzichten van de verschuivingen aan alle tafels beschikbaar gesteld aan de werkgroep. De verslagen van de gesprekken en de visuele overzichten van de verschuivingen aan de tafels worden door de leden van de werkgroep geanalyseerd. Dit resulteert in een verslag dat dient als één van de bronnen die gebruikt wordt voor het schrijven van het ambitiedocument.

 

groepsfoto artikel 3

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn