Algemeen Bestuur stelt onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie vast

Op 14 december heeft ons Algemeen Bestuur ingestemd met de definitieve onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. Doel van deze evaluatie is het verbeteren en versterken van de samenwerking, om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren.

 

Onderzoeksvragen

Voor dit onderzoek zijn de volgende hoofd onderzoeksvragen geformuleerd:

·         In hoeverre worden de uitgangspunten (de inhoudelijke ambities) die bij de start van de Metropoolregio Eindhoven zijn geformuleerd waargemaakt? Sluiten deze ambities nog steeds aan bij de behoeften van gemeenten?

·         Hoe functioneert de Metropoolregio Eindhoven als samenwerkingsverband? Is dit (nog steeds) het juiste bestuurlijk arrangement voor de uitdagingen waar we voor staan?

 

Bureau Berenschot

Er is voor gekozen om het onderzoek neer te leggen bij een externe partij. Er is een aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij de keuze is gevallen op bureau Berenschot.

Groepsgesprekken en interviews 

Berenschot zal het initiatief nemen tot het organiseren van groepsgesprekken en interviews, met de volgende doelgroepen:

-      Gemeenteraden

-      Colleges

-      Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven

-      Bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen

-      Externe leden (triple helix) werkplaatsen

-      Vertegenwoordigers ambtelijke organisaties gemeenten

-      Vertegenwoordigers ambtelijke organisatie Metropoolregio Eindhoven

-      2 leden Gedeputeerde Staten

-      2 wetenschappers

 

Begin januari verstuurt bureau Berenschot de uitnodigingen met meer informatie over de bijeenkomsten. Heeft u al vragen over het traject? Dan kunt u contact opnemen met Laurens Vellekoop van bureau Berenschot: ....

 

Planning

In februari, maart en april vinden de gesprekken plaats. Het definitieve rapport zal op 21 juni in het Regionaal Platform worden gepresenteerd en ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Vervolgens zal het worden vrijgegeven aan de gemeenteraden.

 

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn