Aanpalende regio's: “We hebben veel gemeen"

De Metropoolregio Eindhoven is bezig met het maken van een Integrale Ruimtelijke Strategie.

Daarom was er op 8 november jl. een bijeenkomst met collega’s uit de aanpalende regio’s: Keyport 2020 aan de zuidwestkant, Regio Venlo aan de oostkant, de Provincie Belgisch Limburg aan de nog-iets-verder-weg-zuidwest-kant, de Agrifood Capital uit het noordoosten en Midpoint, juist: uit Midden-Brabant.

 

Landsgrenzen

Er zijn van die dingen die niet ophouden bij grenzen. Niet bij landsgrenzen, niet bij provincie-grenzen, niet bij regio-grenzen. Taal is zoiets, natuur, cultuur, klimaat, maar ook nóg concretere dingen als wegen, luchtvervuiling, rivieren… Daarom hebben we een gesprek gehad met de omringende regio’s over onze ruimtelijke strategie.

 

Veel gemeen

Het werd een geanimeerde bijeenkomst, met veel aftasten, maar met vooral de conclusie dat we veel, heel veel gemeen hebben. En dat we blij zijn dat we met elkaar aan tafel zitten; vooral de aanwezigheid van de twee collega’s uit Belgisch Limburg deed ons plezier.

 

Een paar conclusies

Regio Venlo heeft een sterke logistieke kracht en betekent veel voor Zuid-Nederland, België en Duitsland. Gedeelde belangen voor Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant: de A67-verbreding, circulaire economie/duurzaamheid, watermanagement/klimaatbestendigheid.

In de kleinere regio Keyport2020 is weliswaar geen campus, maar er liggen er wel vijf in de buurt, waar ze graag fysiek aansluiting mee zouden zoeken. Keyport zoekt verankering van hun economische missie via het MKB dat in hun regio uitbundig aanwezig is. Men zet hier veel in op circulaire economie, MKB en biobased economy.

Noordoost merkt op: tussen Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant zijn erg veel raakvlakken. Op een groter gebied dan de ‘oude’ ruit is er wel degelijk een ‘ruit’ denkbaar: A59, A73, A67 en A2 vormen ook een ruit. Idealiter trek je de A77 door tot de A50 ter ontsluiting van het gebied daar.

Noordoost-Brabant is sterk ontwikkeld op het gebied van Agrifood. Het is de ‘Tuin van het Zuiden’.

 

Er liggen ambities op 5 hoofdlijnen:

1. Mobiliteit

2. Agglomeratie netwerk/economie is leidend

3. Proeftuin Agrifood

4. Kwaliteit van de leefomgeving

5. Transities/ de energieproductie die eerder ook genoemd is/ klimaatbestendigheid.

 

Het wordt steeds belangrijker vooral te sparren met mensen uit bedrijfsleven en onderwijs.

Als je de tekening van een kinderrompertje (het rompertje van Friso de Zeeuw) over de kaart van (min of meer zuid-)Nederland legt heb je logistiek de grootste snelwegen te pakken. Het gebied dat binnen dat rompertje ligt wordt/is het kerngebied van Nederland.

 

Er ligt veel kracht verscholen in het groene middengebied. Stad en platteland moeten elkaar opzoeken en versterken, niet tegenwerken. Er zal in de toekomst steeds meer geld in de recreatiegebieden gepompt worden. We dienen efficiënt om te gaan met de energie die we genereren. Zoek het bij de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid (Overigen).

 

De buren

De collega’s uit Belgisch Limburg spraken nogmaals hun plezier uit dat ze hier aan tafel zaten. Er lijkt geen automatische reflex te zijn om over de grens te kijken. De grens tussen België en Zuidoost-Brabant lijkt nog altijd een tamelijk harde. Maar op alle thema’s liggen er dezelfde belangen. Er is een ‘Beleidsplan Ruimte Limburg’ in ontwikkeling. Daar zijn een aantal hoofd-issues te onderscheiden:

- beter bereikbaar, beter ontsloten

- woon-/leefklimaat

- klimaatopgaven / het landschap is kapitaal

- versterk de stad, versterk het platteland.

Concreet: voor Belgisch Limburg is de weg ‘Noord-zuid-verbinding’ - die bij de grens de N69 gaat heten - van groot belang.

 

Tot slot

Afgesproken is rond de zomer elkaar nog eens op te zoeken. Dan zal de Integrale Ruimtelijke Strategie via bestuur, portefeuillehouders en Regionaal Platform de gemeenteraden bereikt hebben en dan gaan we onverwijld aan het werk met de uitkomsten, er is veel te doen!

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn