Leisure Ontwikkel Fonds biedt kansen voor regionale ondernemers

kcik off 2 300x199Kick off 12 april 2017De Metropoolregio Eindhoven neemt deel aan het provinciale Leisure Ontwikkel Fonds. Op 12 april 2017 was de officiële kick-off. Dit fonds, een initiatief van Midpoint Brabant, Efteling, Libéma en de provincie, is gericht op versterking van het lokale leisureaanbod met internationale potentie. Doel van het fonds is bij te dragen aan nieuwe bedrijvigheid en daarmee aan meer bezoekers, bestedingen en banen in Brabant. Voor een periode van 10 jaar hebben de ‘founding partners’ de ambitie uitgesproken om 10 miljoen te investeren (financieren) in de leisure sector,

 

Inzet van het fonds

Kick off 1 300x199Kick off 12 april 2017De investeringen van het Leisure Ontwikkel Fonds zijn gericht op een gevarieerd aanbod dat naast bezoekers uit de directe omgeving, ook bezoekers van verder weg aantrekt. Het fonds richt zich daarom op boekbare of bezoekbare projecten die aansluiten bij de kernthema’s in de regio. Op die manier heeft het individuele project meer slagingskans en draagt het bij aan het versterken van de regio als geheel. Het aanbrengen van focus op een beperkt aantal thema’s en verhaallijnen geeft bovendien de kans om het losse aanbod te verbinden, in arrangementen of campagnes. De provinciale kernthema’s zijn Brabantse Meesters & erfgoed, Design & innovatie en Attractieparken & evenementen. Deze kernthema’s liggen vast maar vanuit de diverse regio’s is er zeker ruimte voor regionale inkleuring.

Het Leisure Ontwikkelfonds verstrekt uitsluitend leningen (dus geen subsidie). Het gaat daarbij om zowel reguliere als achtergestelde leningen met een korte tot middellange looptijd. De focus ligt op leningen van minimaal € 75.000 en maximaal € 400.000 en de lening bedraagt maximaal 50% van de totale investering. Het fonds richt zich op projecten in de uitrolfase en dus niet op verkennende studies.

 

10596 VisitBrabant_LOF_banner_groot 816x335

 

Buitenlandse markt kansrijk

De leisure markt op nationaal niveau heeft de grenzen van haar groei ongeveer bereikt en staat onder druk. Tegelijkertijd neemt het bezoek vanuit het buitenland, ook aan Brabant, toe. . Ondernemers en stakeholders in de leisure sector zijn het erover eens dat de markt behoefte heeft aan een kwaliteits-innovatie impuls. Dit bevordert de concurrentiekracht van het leisureaanbod voor zowel inwoners als (buitenlandse) bezoekers. 

 

Versterking Brainportregio

De werkplaats Economische Strategie ziet in leisure een verbindend element in het uitdragen van de kernwaardes van onze regionale Brainport Strategie. Door in te zetten op innovatie en uitbreiding van het leisure aanbod op kernthema’s wordt het onderscheidend profiel van de regio versterkt. En dat vergroot de aantrekkingskracht van de regio, niet alleen op (internationale) toeristische, maar ook de zakelijke markt. De Metropoolregio Eindhoven investeert gedurende 4 jaren €100.000 per jaar in het fonds. De middelen zijn afkomstig uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven. Na 2 jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats. De deelname aan het Leisure Ontwikkel Fonds maakt ook onderdeel uit van de versnellingsafspraken die door de Metropoolregio Eindhoven zijn gemaakt met de provincie.

 

Voor meer informatie:

Maikel Denissen, ... , tel 040-2594598

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn