Nieuwsbrief

Afronding Integrale Strategie Ruimte!

Tijdens de Ontwikkeldag op 13 december 2017 is de Integrale Strategie Ruimte aangeboden aan de provincie Noord-Brabant als input voor de Brabantse Omgevingsvisie. Zo heeft de Integrale Strategie Ruimte direct praktisch nut.

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio krijgt waarde wanneer ze ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. Na vaststelling door de 21 gemeenteraden gaan we in 2018 een Uitvoeringsprogramma maken. Hiermee werken we als regio aan de noodzakelijke versterking van het vestigingsklimaat.

Lees meer over de Integrale Strategie Ruimte.