Stilzitten??

Vandaag begint officieel de evaluatie van Metropoolregio Eindhoven. In de Regionale Agenda 2014-2018 hebben de 21 gemeenten al afgesproken dat ze in de eerste helft van 2017 hun samenwerking zouden evalueren. Het doel van deze evaluatie is het krijgen van inzicht in het functioneren van de bestuurlijke samenwerking, de Metropoolregio Eindhoven. Uitgangspunt van de evaluatie is het verbeteren en versterken van de samenwerking, om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren.

 

Berenschot voert de evaluatie uit en begint vandaag met de eerste gesprekken met gemeenteraadsleden en met  burgemeesters en wethouders. Wij zitten dus niet bij de gesprekken en horen pas iets na de eindrapportage aan de gemeenten eind juni.  Wat ook prima is want de gemeenten evalueren hun eigen samenwerking, dus zij gaan voor.

schorem-9_960 300x200Schorem Rotterdam

 

Intussen is het eerste schot voor de boeg al gegeven waarbij er veel kritiek gespuid is. En kritiek is goed, maar verbeterpunten zijn nog beter. Dus hopelijk volgen die nog.

 

De eerste reactie is dan ‘als je geschoren wordt, moet je stilzitten’. Iets wat veel gebeurt: rustig de storm afwachten en als deze is gaan liggen jezelf weer oppakken en aan de slag gaan.

 

Niet dus!

Maar dat is het leuke van ons, Metropolitans, dat doen wij dus niet. Wij zijn als een dolle aan het werk. Even een kleine greep uit onze activiteiten op dit moment:Kaft werkporgramma 2017 2220x300

 • Vanavond is het Algemeen Bestuur waar het Werkprogramma 2017 besproken wordt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de presentatie.
 • De Integrale Ruimtelijke Strategie is zo goed als af en wordt binnenkort besproken met de gemeenteraden. Dus we zijn bezig met de laatste dingetjes, onder andere met een infographic plattegrond waarin de ambitie van de ruimtelijke strategie in één oogopslag duidelijk is voor de raadsleden.
 • De ongeveer 50 beschikkingen van het Stimuleringsfonds moeten de deur uit. Tegelijk is er weer een nieuwe tender opengesteld waar veel interesse voor is.
 • We maken van een Plan van Aanpak VAB’s in onze regio.
 • Met Waterschap de Dommel organiseren we de tweede bijeenkomst Klimaat stress test op 13 maart.
 • We zijn druk bezig met de organisatie van de Conferentie ‘Op weg naar vitale centra’ op 29 maart.
 • Op 5 april is er weer een raadsledenbijeenkomst die we aan het voorbereiden zijn. Op de agenda staat dan ook de Regionale Agenda Wonen waar we nu aan werken.
 • En 6 april is de grote slotbijeenkomst van Ruimte voor Energie. Wij zijn nu bezig met de organisatie.
 • De aanmeldingen voor het Raadsuitstapje op 19 april naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stromen binnen, dus daar zijn we ook druk mee.
 • We begeleiden het proces rondom de governance, financiering en uitvoeringorganisatie Bereikbaarheidsagenda.
 • Ook zijn we bezig met de Begroting 2018 (jawel wij kijken vooruit!). En dit voorjaar organiseren wij bijeenkomsten voor raadsleden om de begroting toe te lichten. En dit doen we voor het eerst gezamenlijk met de andere vier gemeenschappelijke regelingen in de regio (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD en Veiligheidsregio).
 • En de Jaarrekening 2016 en het Jaaroverzicht 2016 worden nu gemaakt.
 • Op allerlei thema’s zijn er de komende weken bestuurlijke overleggen, poho’s, werkplaatsbijeenkomsten, ambtelijke overleggen… En er worden er nog meer ingepland…

 

En we zijn maar met zijn 23-en…joh, wij hebben helemaal geen tijd om stil te zitten!!

 

J-L. Withaar,

Netwerkregisseur.

 

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn