Blog

Integrale Strategie Ruimte vastgesteld

Als cadeautje, net voor kerst, heeft ook de 21e gemeenteraad onze regionale Integrale Strategie Ruimte vastgesteld. Daarmee werd bereikt dat alle gemeenteraden hebben ingestemd met deze gezamenlijke ambitie voor de integrale ruimtelijke ambitie. Een ambitie in de Metropoolregio Eindhoven. Tijdens de Ontwikkeldag in december 2017, is de Integrale Strategie Ruimte aangeboden aan gedeputeerde Erik van Merrienboer. Met het verzoek het te betrekken bij het opstellen van de Brabantse Omgevingsvisie.

De Werkplaats Strategie Ruimte is net als ik trots op dit resultaat. De strategie is een goede inhoudelijke regionale strategie en eentje die gedragen wordt door alle gemeenten. Door vanuit de kwaliteiten van de gemeenten te werken, maken we samen de gehele regio mooier en sterker. De Integrale Ruimtelijke Strategie is geen boekwerk, maar een interactieve website vanuit https://ruimte.metropoolregioeindhoven.nl/. Op deze manier is de strategie goed en door iedereen te raadplegen.

En nu..

In 2018 gaat de Werkplaats Strategie Ruimte het Uitvoeringsprogramma ISR opstellen, met daarin vooral aandacht voor de meest belangrijke regionale opgaven. Zoals Energietransitie en Klimaatadaptatie. Deze maand krijgen alle betrokken portefeuillehouders onderstaande poster aangeboden die als samenvatting / visualisatie dient van onze vastgestelde Integrale Strategie Ruimte.

We hopen dat we tijdens onze lokale bezoeken deze poster zien hangen aan de muren in de kamers van de portefeuillehouders Ruimte.

Pieter Goossens
Pieter Goossens
Procesmanager 040-2594658 email hidden; JavaScript is required

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht