Happy new year

Vuurwerk 200x125Eerste werkdag van het nieuwe jaar. En we gaan er weer tegen aan! 2017 wordt weer een jaar met veel interessante ontwikkelingen en uitdagingen dat is nu al te voorzien.

 

Maar mijn eerste klusje is het Jaaroverzicht 2016. Tja, weer terugkijken dus.

 

Wat hebben we in 2016 in de Metropoolregio Eindhoven allemaal voor elkaar gekregen? En dan bedoel ik: wat hebben we samen, met zijn allen, voor elkaar gekregen. Want de Metropoolregio Eindhoven zijn de 21 gemeenten, hun raadsleden, burgemeesters, wethouders én ambtenaren. En in de Metropoolregio Eindhoven werken ze samen met triple helix partners, dus bedrijven, onderwijsinstellingen en andere overheden (denk aan provincie en waterschappen).

 

Misschien denk je nu dat het zo een enorm grote club is dat daar toch niets uit kan komen. Wel nu, deze samenwerking is succesvol! Ja, er wordt veel gepraat (ahem) maar daar komt altijd wel iets concreets uit, en er worden ook regionale projecten afgerond. En dan soms zelfs zo ‘afgerond’, dat de 21 gemeenteraden er allemaal mee instemmen…. Jawel!

 

Mijn lijstje met onderwerpen voor het Jaaroverzicht 2016 groeit gestaag… eerste snelle groslijst:

-          overeenstemming over jaarplannen en meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020,

-          twee succesvolle tenders van het Stimuleringsfonds,

-          Dag van de Logistiek georganiseerd,

-          oprichting Logistiek Platform,

-          Training Planschade gehouden,

-          Vestigingenregister 2015 verschenen,

-          Bereikbaarheidsagenda vastgesteld,

-          Bereikbaarheidsakkoord vastgesteld,

-          RUP (Regionaal  Uitvoeringsprogramma) vastgesteld,

-          Mini-symposium EU-Arbeidsmigranten georganiseerd,

-          Woningmarkt Metropoolregio Eindhoven vastgesteld door de Minister,

-          versnellingsafspraken met provincie gemaakt,

-          Integrale Strategie inclusief Energiekaart klaar,

-          er is een nieuwe voorzitter,

-          en we hebben een nieuwe website (en Facebook en Linkeind)….

En dan neem ik voor het gemak alle bijeenkomsten (van werkplaatsen, Regionaal Platform, Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur) en gesprekken (met expats, aanpalende regio’s etc.) nog maar niet mee.

We hebben echt veel gedaan in 2016. Het Jaaroverzicht 2016 wordt mooi, zo veel bijzondere resultaten van de samenwerking in de regio. Jullie gaan het zien.

Toch weer leuk om terug te kijken dus!

Groetjes,

 

J-L. Withaar,

Netwerkregisseur.

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn